Kot je novinarjem povedal predsednik nadzornega sveta Družbe za avtoceste v RS (Dars) Dušan Hočevar, se je nadzorni svet za razrešitev Duhovnikove in Boškovićeve odločil po temeljiti razpravi o poročilih, ki jih je na zahtevo nadzornikov pripravila uprava družbe. Odločitev za razrešitev je bila soglasna.

Nadzorni svet je pri Duhovnikovi in Boškovićevi ugotovil, da sta z opustitvijo skrbnosti vestnega in poštenega gospodarja huje kršili obveznosti, ki izhajajo iz njune poslovodne funkcije, je pojasnil Hočevar.

Duhovnikova je Dars vodila od septembra leta 2009, sprva kot v.d. predsednice uprave, nato pa je oktobra nastopila petletni mandat na čelu družbe. Pred tem je bila članica nadzornega sveta, ki mu je nekaj časa tudi predsedovala.

Začasni v.d. bo postal Matjaž Knez

Vodenje Darsa bo prevzel Matjaž Knez, ki bo v.d. in sicer za približno mesec dni. Dars naj bi v tem času pripravil razpis, s katerim bodo poiskali novega predsednika uprave za polni mandat.

Knez je bil v času, ko je ministrstvo za promet vodil Jakob Presečnik, državni sekretar za železnice, naslednik, minister Janez Božič, pa ga ni obdržal. Danes velja, da je blizu Kanglerju in svetovalcu ministra Zvoneta Černača, Emanuelu Čerčku.

Knez je direktor mariborskega gradbenega podjetja ZIM (nekdanji Zavod za izgradnjo Maribora) in nekdanji predstavnik avstrijskega gradbinca PORR. V preteklosti je bil tudi direktor ene izmed hčerinskih družb SCT, a naj bi ga s tega položaja, tako kot pri PORR, odstavili. Poleg tega je trenutno tudi direktor Gradisa Nove v stečaju. Duhovnikova in Boškovićeva bosta primopredajo z novo začasno upravo opravili v četrtek ob 9. uri.