Namen je povečanje prometne varnosti

Po Vebrovih besedah je namen njihove novele povečanje prometne varnosti z nagrajevanjem varnih voznikov. Kot je ugotavljal Veber, so zavarovalnice že spoznale, da sistem zniževanja premij varnim voznikom prinaša dobiček. Država pa bi na tak način lahko prispevala k ohranjanju življenj, je menil. Obenem je poudaril, da so vse dosedanje spremembe zakonodaje šle v represivno smer, zato treba več pozornosti nameniti spodbudam k varni vožnji.

Vodilo novele je, da si tisti, ki ne krši pravil cestnega prometa, zasluži nagrado, ki so jo poimenovali točka varne vožnje. Točke varne vožnje bi dobili vsi, ki ob uveljavitvi zakona, če ga bodo poslanci potrdili, ne bi imeli kazenskih točk in najmanj dve leti niso kršili cestnoprometnih predpisov.

Po dveh letih brez prekrška pa bi točke varne vožnje dodeljevali voznikom, ki v posameznem koledarskem letu niso kršili cestnoprometnih predpisov, za katere je predvideno kaznovanje s kazenskimi točkami. Voznik bi vsako leto lahko dobil tri točke varne vožnje, skupno pa največ 18.

Voznik bi točke uveljavljal ob storitvi prekrška

Voznik bi nato točke lahko uveljavljal ob storitvi prekrška oziroma izreku kazenskih točk, vendar ne ob prekrških zaradi vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih drog ter takrat, ko bi voznik s prekrškom dosegel zadostno število kazenskih točk za odvzem vozniškega dovoljenja.

V SD predlagajo, naj se zakon začne uporabljati januarja prihodnje leto, prepričani pa so, da njihov predlog novele ne posega na področje brisanja kazenskih točk.

Do novele vlade v SD kritični

Ravno prejšnji teden pa je vlada v državni zbor po skrajšanem postopku vložila svojo novelo zakona o pravilih cestnega prometa. Bistvena sprememba je nižanje kazni za nekatere manjše prekoračitve hitrosti.

Veber je bil do te novele oster, saj meni, da je zakon pripravljen na poenostavljen način in gre za "hipni politični interes, da se pri ljudeh poskušajo prikazati v lepi luči". A kot pravi vodja poslanske skupine SD, bi se s to novelo spodbujalo bolj agresivno vožnjo. Ob tem Vebra najbolj skrbi nižanje kazni za prekoračitve hitrosti v naseljih, saj da je tam največja verjetnost, da se med vožnjo poškoduje koga ob cesti.

Zato bodo v SD nasprotovali temu, da se ta zakon obravnava po skrajšanem postopku, saj menijo, da treba opraviti širšo razpravo, svoj predlog novele pa so vložili po rednem postopku.