Na podlagi tega člena je nekdanja izolska županja Breda Pečan izdala soglasje lokalne skupnosti za gradnjo razvpite kmetije Bužekijan, s katero sta (bila) povezana Katarina Kresal in Miro Senica. Že bežen pogled na kmetijo razkriva, da pravzaprav ne gre za kmetijo, temveč veliko posestvo na vrhu hriba, s prekrasnim pogledom na morje.

Ustavno sodišče je nato konec maja do končne odločitve zadržalo izvajanje spornega člena, izolski občinski svetniki pa so nato že čez nekaj dni ta člen umaknili iz odloka, čeprav so se nekateri svetniki in celo župan Igor Kolenc jezili, da bo zaradi posameznikov, ki so člen izrabili, poslej trpel razvoj izolskega podeželja. Na podlagi omenjenega člena so namreč na izolskem podeželju zgradili dobrih deset turistično-kmetijskih objektov in tako poskrbeli, da se območje in avtohotona dejavnost razvijata.

Ker odlok zdaj več ne vsebuje spornega člena, nas je zanimalo, ali ga bo ustavno sodišče sploh obravnavalo. Nekateri so namreč menili, da ne in da so izolski svetniki na tak način legalizirali kmetijo Bužekijan. Generalni sekretar sodišča Erik Kerševan je sporočil, da obstajata dve možnosti. Lahko zadevo obravnavajo ali pa tudi ne, vse pa je odvisno od tega, ali bo predlagatelj vztrajal pri obravnavi primera. Ali bodo torej to storili, smo vprašali tudi na ministrstvo Zvonka Černača, vendar odgovora nismo prejeli.

"V nobenem primeru odločitev ustavnega sodišča ne bo pomenila avtomatične odprave aktov, ki so bili izdani na podlagi tega člena, pa čeprav bi sodišče odlok odpravilo in ugotovilo protiustavne posledice," pravi pravnik Rajko Pirnat in dodaja, da bi se lahko posamezna gradbena dovoljenja, izdana na podlagi tega "spornega" člena, izpodbijalo le posamično, če bi imeli razlog za obnovo postopka. "Sama odločba ustavnega sodišča pa ni razlog za obnovo postopka," še dodaja Pirnat.

Skrajni rok za obnovo postopka je 5 let od pravnomočnosti akta, gradbeno dovoljenje za kmetijo Bužekijan pa je bilo izdano leta 2007, kar pomeni, da se rok izteka. Obnovo postopka lahko zahtevajo le stranke, ki izkažejo pravni interes in imajo razloge za to. Vlada ali ministrstvo to nista.