V SD so menili, da je do usklajenosti med vlado in strokovno javnostjo glede urejanja položaja samozaposlenih v kulturi še dolga pot, zato so ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) med drugim predlagali, da odloži sprejem predloga sprememb uredbe o samozaposlenih v kulturi do priprave sistemskih rešitev za posodobitev javnega sektorja v kulturi ter da pred spreminjanjem statusa samozaposlenih v kulturi opravi celostno analizo o položaju samozaposlenih kulturnih delavcev in z njo seznani odbor.

Majda Potrata (SD) je spomnila, da so v poslanski skupini SD večkrat opozarjali na težave, s katerimi se samozaposleni v kulturi soočajo na podlagi zakona o uravnoteženju javnih financ. Dodala je, da je samozaposlenost za kulturne delavce pogosto izhod v sili, saj nimajo možnosti dobiti redne zaposlitve ali zaposlitve za nedoločen čas in si na ta način rešujejo svoj eksistenčni položaj.

Opozorila je, da naj bi se po nekaterih podatkih število tistih samozaposlenih v kulturi, ki so trenutno upravičeni do plačila prispevkov za socialno in pokojninsko zavarovanje, po sprejemu uredbe zmanjšalo za tretjino. Če se bo to res zgodilo, bo po besedah Potrate nastala velika težava, saj samozaposleni v kulturi "nimajo možnosti imeti statusa brezposelne osebe".

Sekretar na MIZKŠ Aleksander Zorn je dejal, da je po veljavnem zakonu uredba o samozaposlenih v kulturi nerodna, kriteriji za pridobitev pravice do plačila prispevkov pa niso bili dovolj natančno določeni, s čemer so imele težave tudi strokovne komisije. Sprememba uredbe je po njegovem mnenju potrebna.

Poudaril pa je, da nikakor ni povezana z rebalansom državnega proračuna ali varčevanjem. "Proračunska sredstva, ki so bila samozaposlenim namenjena leta 2010, znašajo 4,5 milijona evrov, v letu 2011 pa 5,47 milijona evrov in so edina sredstva, ki se tudi po predlogu rebalansa niso znižala in ostajajo enaka," je dodal.

Potrata je ob tem spomnila, da naj bi bili omenjeni zneski namenjeni za plačilo socialnih prispevkov, po drugi strani pa se je v omenjenem obdobju število tistih samozaposlenih s pravico do plačila prispevkov povišalo.

Samo Bevk (SD) je opomnil, da se kulturi v tem mandatu bolj slabo piše, kar po njegovih besedah kaže tudi vrsta ukrepov vlade, ki kulturo uvršča med drugorazredne teme. Po besedah Jožefa Jerovška (SDS) pa je bila današnja problematika vredna razprave, saj je stanje na področju kulture res slabo, a po njegovih besedah vendar "ni takšno od včeraj", sedanja vlada naj bi ga nasledila.

Na Jerovškovo izjavo se je odzval Jožef Kavtičnik (PS), ki je menil, da iskanje krivca za nastalo situacijo ni najbolj plodno, saj se med tovrstnimi razpravami položaj kulture ne bo izboljšal. Nekaj rešitev so v času javne razprave o spremembah uredbe pripravili tudi v društvu Asociacija, a prevelikega posluha zanje ni bilo.

Denis Miklavčič iz sindikata Glosa je opozoril, da samozaposleni v kulturi postajajo tretjerazredni državljani, ki so jim bile odvzete osnovne pravice. Zaradi neizbežne situacije včasih celo prikazujejo nižje dohodke, da bi ohranili plačilo prispevkov, dolgoročno pa se bo to kazalo v nizkih pokojninah. Ustvarjalci bodo, ne glede na svoj bogat življenjski opus, postali reveži, je opozoril.

Po besedah predsednika Nacionalnega sveta za kulturo Mirana Zupaniča cilj uredbe ni nič drugega, kot zmanjšanje števila prejemnikov prispevkov in s tem razbremenitev proračuna. "Ta uredba je mala zgodba o veliki zgodbi kopnenja slovenske kulture in slovenske nacije," je dodal.

Kljub pozivom mnogih sogovornikov, med njimi pisatelja Vlada Žabota, da bi uredbo začasno zadržali, naredili ustrezno analizo in nato spremembe uredbe pripravili na ravni, skladni z vsem spremembami na področju kulture, pa je odbor predloge poslanske skupine SD zavrnil z desetimi glasovi za in šestimi proti.

Obveljali so predlogi sklepov koalicijskih strank, ki so bili sprejeti z desetimi glasovi za in nobenim proti. Odbor je tako danes z zadovoljstvom ugotovil, da se proračunska sredstva za samozaposlene v kulturi niso zmanjšala in ostajajo na lanski ravni in da odbor podpira spremembo uredbe samozaposlenih v kulturi, s katero se postavljajo jasnejši kriteriji za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi in za pridobitev pravice do plačila prispevkov.

Sicer pa odbor vlado podpira tudi pri izdelavi analize in pripravi sistemske prenove področja, s čemer bo omogočila preglednejšo in enakopravnejšo obravnavo vseh samozaposlenih v kulturi.