V zadnjih dneh so na ministrstvu preverjali vsebino osnutka pravilnika in sklenili, da v pravilniku ne bo navedbe urnika podaljšanega bivanja, ampak bo sklep o tem prepuščen šolam.

Na ministrstvu pa opozarjajo, da ostane nespremenjeno stališče, da glede na sedanji finančni položaj ni dopustno, da bi bilo v popoldanskem času možno istočasno opravljanje podaljšanega bivanja in dopolnilnih dejavnosti za isto skupino učencev. Ostane pa določilo, da se pouk ne sme začeti pred 7.30; pred to uro bo možno samo jutranje varstvo.

Minister je to odločitev sprejel po posvetovanju z ravnatelji, predstavniki staršev in s sindikatom, še dodajajo na ministrstvu.

Vodja službe za odnose z javnostmi na ministrstvu za izobraževanje Bojan Brezigar je za STA pojasnil, da so iz pravilnika umaknili uro 15.45, ko naj bi se po prejšnjem predlogu ministrstva končalo podaljšano bivanje, in sicer po pogovoru s starši, ravnatelji in sindikati. Druge stvari ostanejo nespremenjene, tako kot ostane nespremenjeno tudi navodilo, da naj se v istem času z isto skupino otrok ne ukvarjata dva učitelja (podaljšano bivanje in interesne dejavnosti).

Štrukelj zadovoljen

To so na ministrstvu storili, da bi olajšali socialni dialog, ker ne želijo sporov s sindikati, je zatrdil Brezigar in dodal, da želijo s sindikati sodelovati pri socialnem dialogu. Pri tem želijo podpirati tiste predloge sindikata, ki se jim "zdijo koristni za šolstvo in njegovo kakovost".

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj je dejal, da je zadovoljen s pravilnikom, iz katerega je umaknjena ura o koncu podaljšanega bivanja.

"To je bila edina možnost, kako rešiti ta spor, ker je bil stavkovni sporazum ekspliciten in natančen, da je treba standarde in normative opredeliti s soglasjem v okviru socialnega sporazuma," je poudaril. Hkrati se sprašuje, zakaj je bilo potrebno toliko "stopnjevati temperaturo in konflikt" glede na to, da so bili medsebojni dogovori v tej točki povsem jasni.