Zdravniška zbornica je pediatrinji, ki je v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor zdravila Bora Nekrepa, 18. januarja že odvzela licenco za dva meseca, a je ministrstvo za zdravje 25. maja ugodilo pritožbi zdravnice, zaradi procesnih napak v postopku odločbo odpravilo in zadevo zbornici vrnilo v ponovno odločanje. Ministrstvo je takrat tudi izrazilo pričakovanje, da bo zbornica takoj pristopila k ponovnemu odločanju v tem primeru.

Obravnava še pred koncem poletja?

Zbornica bo v upravnem postopku po uradni dolžnosti ponovila ustno obravnavo, pojasnjuje Živčec Kalanova. Tako bo Kaničeva imela možnost, da bo njen pooblaščenec sodeloval pri obravnavi in bo lahko postavljal vprašanja izvedencem in pričam. Poleg tega bodo Kaničevo v postopku dodatno seznanili, da se je dolžna izjaviti oziroma se ni dolžna izjaviti, če bi jo njena izjava obremenila, ter tudi, da je dolžna ves čas govoriti resnico.

Kot priče bodo k obravnavi ponovno povabili tudi starša Bora Nekrepa, čeprav se obravnav v okviru prvega postopka nista udeleževala. Tudi v ponovljenem postopku bo sodeloval izvedenec iz tujine.

Po besedah Živčec Kalanove so danes na zbornici že pristopili k usklajevanju datuma za ustno obravnavo. Ko bodo izvedeli za prvi možni termin, ki ga bo izvedenec imel na voljo za obravnavo, bodo slednjo razpisali. Živčec Kalanova pričakuje, da bo to še pred koncem poletja.

Pred ponovno uvedbo postopka je sicer zbornica zaprosila inštitut za javno upravo za dodatno pravno mnenje. Danes je inštitut zbornici to mnenje tudi poslal. V zbornici pravnega mnenja ne želijo razkriti, saj to zadeva samo stranko v postopku. A se je, kot pojasnjuje Živčec Kalanova, zbornica na podlagi tega mnenja in vseh dejstev, ki so bila pri tem postopku že ugotovljena, odločila ponovitvi ustno obravnavo.

Na osnovi pooblastila bo zbornica sedaj Penka povabila k obravnavi

Ministrstvo za zdravje je ob odločbi, s katero je odpravilo začasen odvzem licence Kaničevi, tudi izdalo odločbo, s katero je odpravilo sklep zbornice, da odvetnik Boštjan Penko s pooblastilom, ki se uporablja v kazenskih zadevah, ne more zastopati Kaničeve.

Penko je namreč v postopku zdravniški zbornici predložil sodno pooblastilo o zastopanju stranke. Ker pa primer na zbornici vodijo po upravnem postopku, so zahtevali pooblastilo skladno z zakonom o splošnem upravnem postopku in ne po kazenskem zakoniku.

Zbornica bo sedaj sicer Penka povabila k obravnavi na osnovi tega pooblastila. A predsednica zbornice poudarja, da je pooblaščenec Kaničeve Boštjan Penko ves čas vedel, kdaj bodo ustne obravnave, pa se jih ni udeležil in je s tem povzročil omenjeno postopkovno nepravilnost.

Po njenem mnenju gre pri tem za Penkovo nagajanje. "Odvetnika smo večkrat poprosili, da svoje pooblastilo dopolni v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Temu je ves čas nasprotoval in iskal rešitve na drugačen način," je dejala Živčec Kalanova.

Živčec Kalanova poudarja, da so za dodatno pravno mnenje zaprosili zato, ker je to precedenčni primer za vodenje postopkov odvzema zdravniških licenc v prihodnje. Tako želijo narediti vse, da bo postopek v vseh fazah nesporno in nedvoumno pravilen.

Sicer pa predsednica zbornice meni, da zakon o splošnem upravnem postopku ni pravi zakon, po katerem se zdravnikom oziroma zobozdravnikom odvzema licence. Ocenjuje namreč, da bi bil za to primernejši zakon o zdravniški službi, vključno s procesnim postopkom. To vprašanje bodo po njenih besedah skušali v prihodnje urediti tudi v sodelovanju z ministrstvom za zdravje.