Vizija o prihodnosti EU je razgrnjena v poročilu, ki so ga pripravili predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy, predsednik Evropske centralne banke (ECB) Mario Draghi, predsednik evrske skupine Jean-Claude Juncker in predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso.

V tem poročilu z naslovom K pravi ekonomski in monetarni uniji so štirje predsedniki opredelili štiri stebre prihodnje arhitekture unije. To so bančna unija, fiskalna unija, krepitev ekonomske unije ter krepitev demokratične legitimnosti in odgovornosti.

Bančna unija

Prvi steber je predlog za vzpostavitev bančne unije, ki pa je v dokumentu imenovana "integriran finančni okvir". Ta naj bi zagotovil finančno stabilnost in kar se da zmanjšal breme davkoplačevalcev pri reševanju bančnih kriz.

V tem okviru četverica predlaga krepitev evropskega nadzora nad bankami ter skupne sheme za zavarovanja bančnih vlog in skupni mehanizem za reševanje bank, ki naj bi se med drugim napajal iz prispevkov bank. Vlogo evropskega nadzornika naj bi prevzela Evropska centralna banka.

A za verodostojnost skupne sheme za zavarovanje bančnih vlog in sklada za reševanje bank je po mnenju avtorjev poročila potrebna "trdna finančna podpora", ki bi jo lahko v območju evra zagotavljal stalni reševalni sklad, evropski mehanizem za stabilnost (ESM).

Fiskalna unija

Drugi steber je predlog za vzpostavitev fiskalne unije, imenovan "integriran proračunski okvir". Ta predvideva poglabljanje fiskalnega povezovanja in zaostrovanje fiskalne discipline ob občutnem prenašanju nacionalne suverenosti Bruslju.

"Območje evra bi lahko v primeru kršitev fiskalnih pravil zahtevalo spremembe proračunskih ovojnic," piše v poročilu. Poleg tega četverica v poročilu izpostavlja potrebo po "učinkovitih mehanizmih za preprečevanje in odpravljanje nevzdržnih fiskalnih politik".

Štirje predsedniki predlagajo tudi opredelitev zgornjih mej za zadolževanje posamezne članice. "Izdajanje državnih obveznic nad to skupaj dogovorjeno mejo bi moralo biti upravičeno in bi potrebovalo predhodno odobritev," še piše v poročilu.

Ob trdnem okviru za zagotavljanje proračunske discipline in konkurenčnosti bi bili mogoči tudi koraki k uvedbi skupnih evrskih obveznic, menijo avtorji poročila. Gre za srednjeročni projekt, ki vključuje tudi možnost vzpostavitve sklada za odkup dolga.

Območje evra potrebuje "kvalitativen premik k fiskalni uniji", ki bi med drugim pomenil vzpostavitev fiskalnega telesa na evropski ravni, na primer nekakšnega skupnega urad za zakladništvo, še piše v viziji o prihodnji arhitekturi ekonomske in monetarne unije.

Ekonomska in demokratična unija

Tretji steber je "okvir za integrirano ekonomsko politiko" ali krepitev ekonomske unije, ki naj bi zagotovil spodbujanje trajnostne rasti, zaposlovanja in konkurenčnosti pa tudi socialne kohezije. V tem okviru bi bile na primer opredeljevale smernice za reforme na trgu dela in usklajevanje davčnih politik.

Četrti steber pa je zagotavljanje "potrebne demokratične legitimnosti" in odgovornosti za odločanje v okviru ekonomske in monetarne unije. "Premiki k bolj integriranemu fiskalnemu in ekonomskemu odločanju med državami bodo terjali trdne mehanizme za legitimno in odgovorno skupno odločanje," piše v poročilu.

Van Rompuy pričakuje na vrhu konec tedna načelno podporo tej viziji. V tem primeru napoveduje, da bodo štirje predsedniki na decembrskem vrhu predstavili podroben načrt o tem, kako do prave ekonomske in monetarne unije, oktobra pa vmesno poročilo.