Zakon za uravnoteženje javnih financ vsebuje določbe za omejevanje zaposlovanja, omejevanje sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb ter omejitev opravljanja študentskega dela. V skladu z določili omenjenega zakona daje vodstvu RTVS soglasje za zaposlitve oziroma sklepanje pogodb programski svet zavoda. Danes so svetniki podaljšali soglasje, ki so ga dali vodstvu konec maja.

Z načrtovanim krčenjem kadrovskih zmožnosti dolgo ne bo mogoče poslovati

Poleg tega so svetniki vodstvu zavoda naložili, naj pripravi kadrovski načrt, s katerim bo vodstvo uskladilo stroške dela z dolgoročnimi finančnimi sposobnostmi Radiotelevizije Slovenija (RTVS).

Svetnik Mitja Štular je pripravil projekcijo o poslovanju zavoda, na podlagi katere je zaključil, da z načrtovanim krčenjem kadrovskih zmožnosti zavod s trenutno višino prihodkov dolgoročno ne bo mogel poslovati, saj bo kmalu počrpal vse rezerve, ki jih ima v delnicah.

Po njegovem mnenju je finančno stanje, ki se po projekcijah obeta zavodu, alarmantno in kliče po takojšnjih ukrepih. Sicer se boji, da bodo v določenem trenutku potrebni nenadni in ostri rezi tako v plačila za zaposlene kot tudi v program.

Generalni direktor RTVS Marko Filli je opozoril, da se bo trend rahlega zmanjševanja zaposlenih nadaljeval, a glede na obseg dejavnosti, ki ga ima RTVS po zakonu predpisanega, pod določeno mejo ne morejo iti.

Če bi hoteli delati radikalne kadrovske reze, potem bo RTVS moral tudi krčiti program

Če bi hoteli delati radikalne kadrovske reze, potem bo RTVS moral tudi krčiti program, poudarja Filli. Tako se bo moral tudi spremeniti zakon, ki opredeljuje obseg programa, ki ga mora imeti RTVS. Povedal je tudi, da bodo zakon za uravnoteženje javnih financ izkoristili za dodatno znižanje zaposlenih. A kot opozarja generalni direktor, zavod trenutno ni v takšnem finančnem krču, da bi bile potrebne izredne razmere. Poudaril pa je, da je vprašanje zaposlovanja v rokah ožjega vodstva in da "se ne zaposluje kar vse povprek".

Predlagatelji današnje izredne seje programskega sveta so tudi predlagali, da bi danes obravnavali dopisovanje med nekaterimi sodelavci spletnega portala MMC RTVS, ki je bilo objavljeno na spletu pod naslovom Dosje MMC RTVSLO. A je večina svetnikov odločila, da te točke ne bodo uvrstili na dnevni red.

"V demokratični državi je zasebna pošta nedotakljiva"

Več svetnikov je opozorilo, da je šlo za zasebno dopisovanje med nekaterimi sodelavci MMC in da zasebna komunikacija ne more biti predmet razprave ne delovnega telesa ne programskega sveta. "V demokratični državi je zasebna pošta nedotakljiva. Ustava varuje pravico do zasebnosti, obsoja pa tudi sovražni govor, ki pa je javen in se ponavlja," je ob tem opozorila Mojca Kovač Šebart.

Gojko Bervar je opozoril, da je ta zasebna komunikacija med sodelavci MMC prišla na splet nezakonito. Tako bi lahko po njegovih besedah programski svet ob morebitni razpravi o tej temi nadaljeval to nezakonitost. Tone Kregar pa je poudaril, da svetniki ne morejo razpravljati o interpretacijah dopisovanja na MMC, ki so bila objavljena v medijih. Lahko bi govorili kvečjemu o originalnemu dopisovanju, ki pa je zasebne narave, tako da razprava o tem po njegovem mnenju ni primerna. Nekateri svetniki so tudi poudarili, da dopisovanje med sodelavci MMC ni potekalo preko službene elektronske pošte, pač pa preko zasebne.