Zaradi visokih poletnih temperatur in posledično množičnega obiska na bazenih je zelo pomembna varnost uporabnikov kopališč. Za to poskrbijo reševalci iz vode, ki opazujejo kopalne površine ter po potrebi rešujejo iz vode in nudijo prvo pomoč. Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih določa število reševalcev iz vode, ki je določeno glede na število mest opazovanja, od koder je dobro vidno celotno opazovano območje.

Reševalci morajo biti prisotni

Kopališča do velikosti 1200 kvadratnih metrov tako zahtevajo enega reševalca iz vode, večja kopališča pa morajo imeti dva reševalca na enem mestu opazovanja. Če naloge reševalca iz vode opravlja samo ena oseba, pa lahko ta svoje naloge opravlja neprekinjeno največ 10 ur.

Ustrezno število reševalcev iz vode sicer preverja inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, najmanj enkrat letno pa opravijo tudi poseben pregled kopališča, naprav in funkcionalnih objektov, praviloma pred začetkom kopalne sezone.

Cene med 4 in 17 evrov

Vsi uporabniki kopališč si lahko na kopališčih preberejo kopališki red, v katerem vsako kopališče določi svoj obratovalni čas, dejavnosti, ki se lahko opravljajo na kopališču, način uporabe kopaliških objektov, navodila za zagotovitev reda in varnosti ter higienski red. Slednji je na kopališčih zelo pomemben, zato ima vsako kopališče tudi svojo tehnologijo za prečiščevanje vode, nadzirajo pa jo zavodi za zdravstveno varstvo.

Bazenska kopališča, ki obratujejo že od sredine junija naprej, se cenovno zelo razlikujejo. Cene na ljubljanskih kopališčih se tako za odrasle gibljejo od sedem do 16,70 evra za celodnevno vstopnico, na mariborskih kopališčih pa nihajo od pet do 14 evrov za celodnevno vstopnico. Študentske celodnevne vstopnice na ljubljanskih kopališčih stanejo od pet do 14,5 evra, v Mariboru pa okoli štiri evre.