Sadnikar je na začetku leta že podaril Matični knjižnici Kamnik pomembno zbirko 214 starih tiskov in knjig, med katerimi nekatere segajo še v 16. in 17. stoletje. Konec tega tedna pa je mestu podaril nekaj dragocenosti še za Maistrovo spominsko sobo. V njej bo tako visela tudi originalna diploma oziroma zahvala kamniške občine ob rojakovi 60-letnici. Voščilo je leta 1934 izdal kamniški župan Fran Kratnar, podpisalo pa ga je tudi 24 odbornikov občinskega odbora. Za opremo sobe je Sadnikar podaril tudi omaro iz druge polovice 19. stoletja.

Janja Zorman Macura z občine je povedala, da je za ureditev spominske sobe v izdelavi idejni projekt, projekt za izvedbo in projekt notranje opreme, kar naj bi bilo končano do sredine naslednjega meseca. Po pridobljeni dokumentaciji bodo v rebalansu proračuna zagotovili še denar za sanacijo in vzdrževalna dela na objektu ter z javnim naročilom izbrali izvajalca del. Spominsko sobo bodo uredili v pritličnih prostorih hiše, za program in upravljanje bo skrbel Medobčinski muzej Kamnik. V načrtih je priprava stalne razstave o življenju in delu generala Rudolfa Maistra in več razstav, ki bodo obravnavale posamezne segmente iz Maistrovega življenja, denimo umetnost v njegovem času. Izvajali bodo tudi pedagoško-andragoške dejavnosti, pripravljali strokovna srečanja in podobno. av