Za subvencijo bodo lahko zaprosili novi kandidati, pa tudi tisti brezposelni, ki so že opravili presojo poslovne ideje, niso pa še bili na delavnicah priprave na samozaposlitev. Koliko je takšnih kandidatov, na zavodu ne vedo, saj so se, kot pojasnjujejo, nekateri od decembra, ko so pridobili mnenje k poslovni ideji, že samozaposlili ali zaposlili. "Bo pa zavod vsem, ki bodo izpolnili pogoje za vključitev v ukrep za spodbujanje samozaposlovanja, omogočil, da se vključijo v ukrep in pridobijo subvencijo za samozaposlitev v okviru sredstev, ki bodo na voljo za izvedbo programa za subvencije," poudarjajo na zavodu in dodajajo, da bodo letos razdelili 5 milijonov evrov subvencij za samozaposlitev.

Na zavodu za zaposlovanje, kjer spremljajo le samozaposlitve brezposelnih, so v zadnjih petih letih zabeležili 18.236 samozaposlitev, od tega skoraj 15.400 v letih 2009, 2010 in 2011. Podatki za zadnjih pet let kažejo, da samozaposlitev za pogodbeno obdobje ohrani približno 89 odstotkov vseh kandidatov, ki so pridobili subvencijo, medtem ko po preteku pogodbene obveznosti samozaposlenih ne spremljajo več. Imajo pa podatek, da je bilo v začetku marca še vedno samozaposlenih več kot 70 odstotkov tistih, ki so subvencijo za samozaposlitev prejeli leta 2007. slo