V pismu poudarjajo, da stanja brezposelnosti mladih ni moč upravičevati zgolj s slabim stanjem v državi ali splošno recesijo, zato je nemudoma treba nekaj ukreniti. Opozarjajo tudi, da mlad človek, ki mu ni omogočen dostojen prehod v avtonomijo, postane dolgoročno breme za vse davkoplačevalce. Na podlagi izkušenj, ki so jih pridobili s projektom Podjetni petek, so pripravili tudi video Nekaj se mora zgoditi (ogled je možen na www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera), v katerem dajejo pobudo za tako imenovane mlade službe. To so službe, namenjene mladim, ki se jih skupaj z mladimi za mlade lahko tudi na novo ustvari. So nove, sveže, inovativne, mladim prijazne, ki omogočajo osebnostni in poklicni razvoj ter mladim pomagajo pri osamosvajanju.

Mladi tako zahtevajo tudi več kakovostnega in sistematičnega poklicnega svetovanja ter reševanje zaposlovanja mladih kot prednostno tematiko. Želijo tudi, da bi orodje Nefiks postalo sistemsko orodje za prepoznavanje neformalno pridobljenega znanja.

V Zavodu Nefiks so že prejeli prve odzive na odprto pismo, je v imenu ekipe povedala Tadeja Ozebek, vodja projekta Podjetni petek. "Poslanci, ki so se odzvali, podpirajo naša prizadevanja. O konkretnejših rešitvah in dogovorih še ne moremo govoriti, vsekakor pa verjamemo, da se bomo skupaj potrudili, da naredimo nekaj dobrega in izboljšamo položaj mladih," je povedala Ozebkova.

Na vprašanje, kaj bi bilo po njihovem mnenju smiselno najprej narediti za večjo zaposljivost mladih, pa je odgovorila, da "gotovo to, da orodje Nefiks postane sistemsko orodje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja."

Drugi ukrep, ki ga predlaga Zavod Nefiks, je povezovanje mladih z delodajalci na sistemski ravni. O potrebi po tem pričata veliko zanimanje in tudi udeležba mladih na Podjetnih petkih, v okviru katerih so mladi za en dan obiskali izbrano podjetje ter v njem spoznavali procese dela in ključne kadre, s katerimi so se lahko pogovorili, kako zagrabiti priložnost za zaposlitev v podjetju.