Številka sama po sebi sicer ni dovolj povedna, opozarja predsednica Mednarodnega muzejskega sveta Tanja Roženberger, ki pojasnjuje, da so sem všteti tudi denimo "naključni" obiskovalci razstav na prostem in na javnih krajih, kot so bolnišnice, hoteli, banke. Več bi po njenih besedah izdal podatek o številu prodanih vstopnic, a se strokovnjaki strinjajo, da muzejskega dela pravzaprav ne gre meriti zgolj skozi množičnost obiska. Še več, dr. Verena Vidrih Perko iz Gorenjskega muzeja v Kranju se sprašuje, ali ni ravno množični turistični obisk največja grožnja kulturni dediščini.

Muzeji namenjeni ljudem

Dejstvo, da so muzeji namenjeni ljudem in da so tukaj zaradi obiskovalcev, pa vendarle ostaja. Zato je potreben razmislek o tem, ali imamo dobre muzeje in kako jih lahko še izboljšamo. Dr. Jože Hudales z ljubljanske filozofske fakultete pravi, da sicer imamo kar nekaj kvalitetnih muzejev, da pa jih je veliko še vedno ujetih v tradicionalne okvire, ki jih ne morejo prerasti. Prav ti tradicionalni muzeji pa, kot kažejo trendi, ostajajo prazni. "Priložnost danes niso veliki okosteneli muzeji, ampak lokalni ekocentri, ki vzpostavljajo vprašanja svojega lokalnega okolja, ki so sodobni, živahni in življenjski," poudarja Hudales. "Če jim uspe postati prostor plodnega dialoga, potem število obiskovalcev res ni najpomembnejše." Kazalec kakovosti je ravno dejstvo, da muzeju uspe zaživeti s svojim okoljem, dodaja Vidrih-Perkova, "ne pa zagotavljanje muzealcev, da imajo super muzej, ki pa ostaja prazen".

Muzeji morajo biti kritični

Če odštejemo že pregovorno tarnanje nad pomanjkanjem denarja, strokovnjaki izpostavljajo dva problema slovenskih muzejev: pomanjkanje strokovnega znanja in premajhen poudarek na ukvarjanju z muzejsko publiko. So muzeji namenjeni eliti ali vsem, ne glede na status? Vidrih-Perkova poudarja, da so sodobni muzeji namenjeni celotni družbi. "Njihova naloga je, da s svojim delovanjem odgovarjajo na potrebe sodobne družbe, torej nikakor ne zgolj (vladajoče) elite, in da vključujejo zlasti marginalizirane skupine," še pravi sogovornica in opozarja, da je pri nas velika večina muzejev še vedno preveč tradicionalna. Presenetljivo za vse tiste, ki si pod besedo muzej predstavljajo zaprašene vitrine in izkopanine, Vidrih-Perkova vztraja: Muzeji so tu, da ljudi naučijo živeti, da družbo plemenitijo in da so kritični do sodobne znanosti, "in, oh, ja, tudi do politike". V tem primeru bodo tudi ljudje zahajali vanje. "Sicer jih bomo morali postaviti - v muzej!" bs