Ljubljanska Snaga je sredi aprila po dolgotrajnih postopkih izbora, ki so trajali dve leti leto in pol, za nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki na Barju izbrala konzorcij avstrijskega Strabaga. Ta naj bi dela izvedel za 112,22 milijona evrov.

Vendar pa sta se ostala dva ponudnika - konzorcija Gorenja in Daneco impianti ter Rika in Cestnega podjetja Ljubljana na izbor izvajalca za enega trenutno največjih odprtih gradbenih projektov v Sloveniji pritožila. Konzorcija okoli Gorenja in Rika sta se od objave razpisa septembra 2009 sicer že večkrat obrnila na državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je pri svoji odločitvi izpostavila predvsem dogajanje na pogajanjih s ponudniki konec januarja, na katera je Snaga prišla z zagotovljenimi sredstvi 102,9 milijona evrov.

Po izvedbi pogajanj je Snaga nato prebrala ponudbene cene, ki so znašale 112,22 milijona evrov za Strabagov konzorcij, 112,88 milijona evrov za konzorcij Gorenja in 127,46 milijona evrov za konzorcij Rika. Kot že v predhodnih krogih pogajanj so tako vse tri ponudbene vrednosti presegale znesek zagotovljenih sredstev.

Pred tem krogom pogajanj je sicer najbolje kazalo družbi Riko, ki bi center dokončala za 132,7 milijona evrov, kar je bilo približno pet milijonov evrov več, kot sta zahtevala Gorenje in Strabag, vendar pa je ob tem zagotavljala precej nižje stroške obratovanja objektov, ki naj bi znašali 75,90 evra na tono.

Po pogajanjih pa je bil kot rečeno v najboljšem položaju konzorcij Strabag, ki je svojo ponudbo znižal za več kot 15 milijonov evrov, pri čemer je stroške obratovanja kljub v podrobnosti usklajeni tehnologiji predelave odpadkov čez noč z 89,46 znižal na 65,36 evra na tono.

A državna revizijska komisija se je osredotočila predvsem v odločitev Snage kot naročnika, da zagotovi dodatna sredstva v višini 9,3 milijona evrov in tako izbere ponudbo Strabaga kot najcenejšega ponudnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je pred izvedbo drugega kroga pogajanj ponudnikom predstavil, da znašajo njegova zagotovljena sredstva za javno naročilo 102,9 milijona evrov predstavil pravno relevantno dejstvo, ki bi ga moral upoštevati tudi pri ugotavljanju popolnosti ponudb in njihovem ocenjevanju.

S tem je namreč ponudnikom vnaprej predstavil dejstvo, od katerega je odvisen njihov uspeh pri pridobitvi posla, predvsem pa se zagotavlja obravnava vseh ponudnikov na enaki osnovi.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnikovo poznejše ravnanje ni bilo transparentno in je kršilo enakopravno obravnavo ponudnikov, saj mu je omogočilo naročniku nedopustno arbitrarnost in diskrecijsko pravico, ki nima podlage v zakonu. Takšno ravnanje pomeni, da bi naročnik lahko po lastni presoji in od primera do primera prilagajal možnosti ponudnikov, dodajajo.

Državna revizijska komisija dodaja, da bi bil sklep enak tudi, če naročnik ponudnikom na pogajanjih ne bi predstavil višine zagotovljenih sredstev, bi pa višino teh sredstev povečal naknadno, po prejemu končnih ponudb, saj bi pravila postopka oblikoval po tem, ko bi bil seznanjen z višino končnih ponudb.

Razpis bo morala Snaga sedaj ponoviti, največja težava pa je, da je za izvedbo tega pomembnega projekta za področje ravnanja z odpadki v Sloveniji zagotovljenih kar 77,5 milijona evrov sredstev EU, a za njihovo črpanje bi moral biti center dokončan do konca 2015. Glede na predvideno dolžino gradnje je ta cilj ob ponovitvi razpisa vse bolj ogrožen.