Rusi ugotovili resno pomanjkljivost

Kot so ruski veterinarji zapisali v tajnem poročilu, ki so ga pred izdajo dovoljenja za prodajo na ruskem trgu sestavili aprila, povzema pa ga hrvaški Novi list, so v 11 obratih za predelavo mesa in mleka - PIK Vrbovcu, mlekarni Vindija, Koki, Perutnini Ptuj-Pipo, mlekarni in proizvodnji mesa KIK Belje, Danici (mesna industrija), Gavriloviću in Brači Pivac (mesna industrija) - ugotovili resne pomanjkljivosti.

Tako npr. hrvaški živilci še pred rezultati trihineloskopije, ki ugotavlja navzočnost človeku nevarne trihineloze, dajo žig, da je meso neoporečno. Precej zaklanih prašičev pa ima nečitljive indentifikacijske številke, s tem pa tudi nejasno poreklo mesa. Poleg tega se v številne klavnice in mlekarne lahko vstopi brez zaščitnih oblek, v mlekarnah pa so pri pasterizaciji mleka navzoči insekti, čeprav bi morali ti obrati biti sterilni.

Hrvaški minister: Ne objavite podatkov v času turistične sezone

Rusi so svoje ugotovitve sporočili tudi hrvaškemu kmetijskemu ministrstvu, a je minister Tihomir Jakovina po pisanju hrvaških medijev pozval, naj se podatki ne objavijo v času turistične sezone. Napovedal je, da bodo veterinarski in fitosanitarni inšpektorji, če bo potrebno, na terenu tudi po 24 ur. Hrvaški predpisi so po njegovih besedah usklajeni s pravili EU, ruska inšpekcija pa je - kot je dejal - zelo dosledna.

Ruski inšpektorji so sicer želeli opraviti nadzor pri 12 hrvaških živilcih, ki želijo izvažati na ruski trg, a je eno podjetje, ki ga ne imenujejo, zavrnilo inšpekcijski nadzor.

Vurs: Nobenih podatkov o tem nimamo

Vurs nima nobenih podatkov o tem, da naj bi ruski fitosanitarni in veterinarski inšpektorji v hrvaških živilskih obratih, ki izvažajo tudi v Slovenijo, ugotovili številne nepravilnosti. "Zadevo bomo spremljali, hrvaške kolege pa povprašali o podrobnostih," je povedala direktorica Vursa Vida Čadonič Špelič.

Kot je dejala, ves sanitarni in veterinarski nadzor za uvoz živil, tudi mesa in mleka, v EU opravlja inšpekcija za hrano in veterino (FVO) iz Bruslja. Ta tudi odobri oz. prepove uvoz v EU iz tretjih držav, tudi iz Hrvaške. Zato Veterinarska uprava RS (Vurs) nima nobenih vzvodov za ukrepanje, lahko pa zaprosi za pojasnila hrvaške strani.

Ruski inšpekcijski sistem res ni enak sistemu v EU, saj je na nekaterih področjih bolj strikten, kljub vsemu pa je potrebno izsledke vzeti na znanje, saj so ruski inšpektorji zelo natančni. "Ruske inšpektorje dobro poznamo, saj na ruski trg izvaža veliko slovenskih živilcev, zato so tudi ruski veterinarski inšpektorji velikokrat v Sloveniji, doslej pa niso zavrnili izvoza nobenega slovenskega živilca na ruski trg," je dejala Čadonič Špeličeva.