Gradili bomo nove carinarnice

Medtem ko je carinarnica na škofijskem bloku lepo urejena in ustreza sodobnim potrebam, sta carinarnici v Fernetičih pri Sežani in v Krvavem Potoku pri Kozini le provizorija, ki ne napravita na prehodnike najboljšega vtisa. Zaradi tega je carinska uprava na obeh omenjenih blokih sklenila znova zgraditi carinska poslopja, ki bodo povsem ustrezala svojemu namenu in našemu ugledu. Graditi ju bodo začeli že letos.

Jedrske električne centrale v Jugoslaviji?

Jugoslovanska podjetja že razpolagajo s pretežno večino opreme, ki je potrebna, da bi lahko začeli gradnjo jedrskih električnih central. Komisija zvezne komisije za jedrsko energijo in zvezne industrijske zbornice je obiskala 27 podjetij strojegradnje, ladjedelništva in elektroindustrije ter ugotovila, da bi lahko s sodelovanjem strojegradnje in s proizvajalci elektrostrojne opreme ter drugih prizadetih ustanov začeli reševanje konkretnih vprašanj ter tudi realizacijo priprav za gradnjo prve jugoslovanske jedrske električne centrale.

Najmodernejša kampinga

Turistično društvo Piran-Portorož se je odločilo, da uredi dva nova moderna prostora za kampiranje. Eden od teh naj bi bil v Luciji, drugi pa v Strunjanu. Oba bosta imela restavraciji, recepciji, sanitarije, telefonske celice, bencinski črpalki in avtomehanični delavnici. Tako sodobno urejena kampinga bosta prav gotovo najmodernejša v naši deželi.