Zdaj Kranj dobiva novo poletno gledališče, nove prostore Gorenjskega muzeja ter tri kranjske stolpe, od katerih bodo v dveh, Škrlovec in Pungert, našli svoj prostor umetniki in predvsem različne kulturne delavnice. Pridobitev je tudi nova razgledna točka s skrajnega roba Pungerta na kanjon Kokre, tretji stolp pa bo prizorišče posebnih kulturnih dogodkov na vrtu gradu Khiselstein.

Naložbe so potekale več let, zapletalo se je z izvajalcem - propadlim Vegradom. Skupaj z lani odprto, več kot osem milijonov vredno novo mestno knjižnico je Kranj dobil nekakšno "kulturno transverzalo" od vhoda v mestno središče do slikovitega Pungerta na koncu mestnega jedra. Zlasti poletno gledališče in dogajanje v stolpih ter seveda obisk muzeja pa naj bi mestu prinesli tudi tisti utrip, ki ga lepi zidovi šele naznanjajo.

Kranj je kot kulturno središče Gorenjske v različne posodobitve na področju kulture vložil okoli 17 milijonov evrov, bil uspešen pri črpanju evropskih sredstev in ob tem prenavljal (dela še niso končana) tudi ulice in trge v mestnem jedru, ki sodi med lepša pri nas. Poslovni, trgovski utrip pa je medtem zamiral, veliko je bilo pripomb na prometni režim. Sedanja oblast je odložila gradnjo parkirnih hiš ob vstopih v mestno jedro, Zavod za turizem pa je z nekaj uspelimi prireditvami nakazal, česa mestu manjka in česa si meščani in obiskovalci želijo.