Mednarodna žirija je s pomočjo glasovanja bralcev po vsem svetu iz vsake države, ki nastopa na tokratni olimpijadi, povabila po enega pesnika. Med 204 udeleženci bo slovenske verze zastopala Taja Kramberger, sicer uveljavljena pesnica, prevajalka in esejistka, dogodek pa bo obsegal več kot sto literarnih nastopov, delavnic, okroglih miz in srečanj.