Predmet spora je večstanovanjska hiša na naslovu Smetanova 50 v Mariboru, ki je bila do osamosvojitve v lasti Mestne občine Maribor. Nadškofija Maribor je zatem v okviru denacionalizacijskega postopka terjala njeno vrnitev. Enako kot v številnih podobnih tožbah je tudi v tej uspelo Cerkvi doseči razsodbo v svojo korist. Sodba je postala pravnomočna 10. oktobra 2006, v posest pa so objekt dobili leta 2007. V Nadškofiji Maribor so zatem od občine terjali, naj ji plača še odškodnino, ker od leta 1991 ni mogla uporabljati objekta in zato ni mogla služiti s pobiranjem najemnin za 11 stanovanj. Ker pogajanja niso bila uspešna, je spor romal na sodišče.

Občinarji so se skušali otresti plačila odškodnine z ugovorom, da so cerkveni možje prepozno vložili svojo tožbo in je njihov tožbeni zahtevek zato že zastaral. Odvetnik Matej Pirih, ki zastopa Nadškofijo Maribor, je na podlagi številnih zakonov in določil skušal dokazati, da to ni res, hkrati pa je iz rokava potegni še aduta, in sicer predlog dogovora, ki jim ga je 3. oktobra lani posredoval Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor. V njem je občina priznala, da ima obveznost do Nadškofije Maribor, in jim je ponudila 30.577 evrov. "Zastaralni rok je bil s to ponudbo pretrgan," je na včerajšnji glavni obravnavi poudaril Pirih in dodal, da je nadškofija zavrnila ponudbo, ker je bil znesek preskromen.

Sodnik Žirovnik je ugotovil, da je Nadškofija Maribor pravočasno vložila tožbo. "Zdaj je samo še vprašanje višine odškodnine," je pripomnil in napovedal, da bo pritegnil izvedenca-cenilca gradbene stroke, ki bo spisal mnenje o tem, koliko bi Nadškofija zaslužila, če bi imela 15 let v posesti omenjeno stavbo. Sojenje je zatem prestavil za nedoločen čas.

Obstaja pa verjetnost, da mariborska Cerkev na prihodnji glavni obravnavi ne bo več lastnica omenjene trinadstropne stanovanjske stavbe. Iz izpiska zemljiške knjige je namreč razvidno, da je nepremičnina zastavljena pri Zvezi bank, hkrati pa je BKS banka uspela prek izvršbe doseči vpis predzaznamovane hipoteke, pri čemer potekata še dva enaka postopka, ki ju je sprožila banka Sparkasse.