Šest avtorjev je v obzir vzelo različne vidike, področja in tipe medgeneracijske solidarnosti, saj postaja zaradi demografskih, kulturnih in družbenih sprememb drugačna tudi dinamika odnosov med različnimi generacijami. Denimo, v mikrokozmosu, kot je družina, je nekdaj delovanje skoraj v celoti temeljilo na medgeneracijski solidarnosti, medtem ko se dandanes tovrstne vezi med različnimi generacijami vse bolj trgajo. Knjiga odgovarja na vprašanje, na kakšen način in v kolikšni meri si pripadniki različnih starosti med seboj ponudijo oporo. Ustavi pa se tudi pri pomenu medgeneracijskega učenja in izobraževanja, kjer med drugim ponudi primerjavo spreminjanja vlog in norm različnih generacij, ki so veljale v drugem zgodovinskem času in prostoru. sk