Ministrstvo bo ponudbe zbiralo do 4. julija do 10. ure, javno odpiranje ponudb pa bo dve uri pozneje. Ponudniki morajo, da potrdijo resnost ponudbe, predložiti bančno garancijo v vrednosti 50.000 evrov.