V želji, da bi novo šolsko leto začeli pripravljeni, je Zveza srednjih šol in dijaških domov (ZŠD) 18. in 19. junija 2012 organizirala v dogovoru z Vami, državno sekretarko Mojco Škrinjar in direktorjem direktorata za srednje šolstvo in izobraževanje odraslih dr. Jurijem Šinkom strokovni posvet na Bledu. Ker se nihče od povabljenih predstavnikov MIZKŠ kljub vabilu in dogovorjeni udeležbi posveta ZŠD ni udeležil, izražamo naše ogorčenje, zahteve in stališča.

1. Zahtevamo, da se zaustavijo vsi postopki reorganizacije obstoječe mreže šol. Od pristojnih na MIZKŠ pričakujemo demokratičen in spoštljiv odnos do ravnateljev, zaposlenih, dijakov in staršev. Ob tem se zavedamo, da je mreža šol preobširna, vendar mora potekati združevanje šol na podlagi elaboratov, analiz, strokovnih utemeljitev, časovno sprejemljivih postopkov (do enega leta oziroma do 1. septembra 2013) ter predvsem ob upoštevanju mnenj vseh, ki so ali bodo vpeti v procese sprememb. Obsojamo namero privatizacije javnega šolstva na račun kakovosti javnih šol.

2. Pričakujemo, da bo Zveza srednjih šol in dijaških domov sogovornik MIZKŠ tudi pod Vašim ministrovanjem ter da bomo lahko aktivno sodelovali pri razvoju in delovanju srednjega šolstva, zato vas znova pozivamo k podpisu že usklajenega dogovora o sodelovanju med ZŠD in MIZKŠ.

3. Sporočite nam, kje in kdaj ste se pripravljeni sestati z vsemi člani ZŠD (z direktorji in ravnatelji zavodov ter srednjih šol in dijaških domov Slovenije), da nam predstavite Vaša stališča do problematike in odgovore na vprašanja, ki so Vam bila poslana v dopisu ZŠD št. 9/2012 z dne 8. junija 2012. Srečanje z Vami pričakujemo najkasneje do 1. julija 2012.

Fani Al-Mansour, predsednica ZŠD