Med priimki v Sloveniji je priimek Štefančič skupaj s priimkom Hribaršek na 382.-383. mestu za priimkom Gros na 381. in pred priimkom Šket na 384. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. januarja 2011 s priimkom Štefančič podpisovalo 653 (1971: 708; 1997: 699) prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v osrednjeslovenski 190 ali 29,1 odstotka, v savinjski 120 ali 18,4 odstotka, v notranjsko-kraški 112 ali 17,2 odstotka, v obalno-kraški 57 ali 8,7 odstotka, v gorenjski 50 ali 7,7 odstotka, v goriški 46 ali 7 odstotkov in tako dalje.

Priimek Štefančič je tudi sestavina dvojnih priimkov. Takih priimkov je bilo konec leta 1997 skupaj 15, in sicer 8 s priimkom Štefančič na prvem in 7 na drugem mestu, na primer Štefančič Gašperšič, Štefančič Počkaj, Štefančič Ule, Štefančič Vrh ter Gorišek Štefančič, Kumer Štefančič, Škrabec-Štefančič.

Različica priimka Štefančič je priimek Stefančič. Tako se je 1. januarja 2011 pisalo 24 oseb, ki so bile večinoma v osrednjeslovenski regiji.

Priimek Štefančič je lahko nastal iz imena ali priimka Štefan. V tem primeru je bil tvorjen s priponskim obrazilom -čič in je prvotno pomenil 'sin Štefana'. Možna pa je tudi tvorba s priponskim obrazilom -ič iz priimkov Štefanec ali Štefanc. V tem primeru je bil njegov prvotni pomen 'sin Štefanca'. Iz imena ali priimka Štefan so s priponskimi obrazili -ič, -c in -ec tvorjeni priimki Štefanič (2011: 605, 441. mesto), Štefanec (325) in Štefanc (37) s prvotnim pomenom 'sin Štefana'. Priimek Stefančič je nastal iz imena Stefan. Tvorjen je s priponskim obrazilom -čič in je prvotno pomenil 'sin Stefana'.

Iz imena Štefan je v priimkovnem procesu nastal priimek Štefan. Tako se je pisalo 108 oseb.

Ime Štefan je med najpogostejšimi moškimi imeni v Sloveniji na 43. mestu. Prvega januarja 2011 je bilo z imenom Štefan poimenovanih 5893, z različico Stefan pa 246 oseb. Ime Štefan in prav tako različica Stefan izhajata iz latinskega imena Stephanus, to pa iz grškega Stéfanos. Grško ime povezujejo z grškim stéfanos v pomenu 'krona, venec', zlasti 'častni, zmagovalni venec'.