Kandidati za kresnika

Spodnje besede so v liku razporejene v osmih smereh, vodoravno, navpično ter poševno v levo in desno, in sicer naprej in nazaj. Poiščite jih in prečrtajte. Nekatere besede segajo v prazne dele lika, zato dopišite manjkajoče črke, da boste, brano vodoravno, dobili vseh deset začetnih kandidatov za letošnjo književno nagrado kresnik.

AURIAC - BAJAZID - BAKLADA - BATNICA - BICEK - BIONT - BLIŠČ - BOTRA - BRAČISTKA - BRDAR - BRITJE - CANBERRA - CAPRIS - CELIO - CREMER - DETROIT - DIETIK - EMISIJA - ENOLIČJE - ESKONT - FERAL - FIBRA - GAVRAS - GERIATER - GORKOMER - GREER - HIBRID - HIDROBAZA - JAKOV - JEKLARNA - JEZERO - KAMRA - KOBRANKA - KONČAR - KONJARNA - KROGLA - KRVNA MOKA - LARVIK - LEVEC - LOČENOST - MAMLJIVOST - MAOIZEM - MIRKO - MIŠIČJE - MONERA - MRLIČ - NEENAČBA - NOČCA - ODETJE - ODRIČ - OKOVI - ONESTEP - OVČKA - PAT BOONE - PLOČAD - PODZGLAVJE - POTNIK - RAVNINICA - REZIME - SAMARIJ - SKODLAR - SORŠAK - ŠALARA - ŠIČEK - TORII - VIJUGA - VIVARIJ - VRČEK - ZABAVNIK - ZOBALO - ZOONOZA.

Rešitev: Čar, Bevc, Stepančič, Velikonja, Merc, Dekleva, Flisar, Kodrič, Skubic, Demšar.