Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 je namreč predvideval izplačilo regresa za letni dopust pri plači za april v višini 692 evrov, medtem ko je vlada s sklepom najprej zamaknila izplačilo regresa in ga z varčevalnim zakonom nato tudi znižala.

Sindikati so v skladu s predpisanimi postopki vladi najprej pisno predlagali pogajanja o izplačilu regresa, a je vlada pogajanja zavrnila. V odgovoru sindikatu, ki ga je vlada sprejela danes, namreč navaja, da se z njimi ne more pogajati za izplačilo regresa za letni dopust v drugačnem roku oziroma v drugačni višini, kot to določata zakon za uravnoteženje javnih financ in interventni zakon.

Sindikat bo zato na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani prihodnji teden vložili kolektivno tožbo za izplačilo razlike v višini regresa, zmanjšanega z varčevalnim zakonom.

Kot je ponovil Petrovič, sta tako interventni kot varčevalni zakon začela veljati že po tem, ko bi morala vlada v skladu z omenjenim dogovorom o prejemkih javnih uslužbencev regres izplačati, ker ima dogovor po pravnih mnenjih, ki jih je pridobil sindikat, naravo kolektivne pogodbe, pa v to pravico vlada ne bi smela poseči kar s sklepom vlade. Petrovič pričakuje, da bo sodišče javnim uslužbencem pritrdilo.

Višina letošnjega regresa je sporna tudi po mnenju Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ki na ustavnem sodišču izpodbija določbe glede regresa v zakonu za uravnoteženje javnih financ. Generalni sekretar Pergama Jakob Počivavšek je za STA napovedal, da najverjetneje ne bodo vložili individualnih tožb, ampak bodo tudi oni zahtevali presojo ustavnosti teh določb. Kot je pojasnil, glede na dosedanjo prakso redna sodišča v primeru zahteve za ustavno presojo spornih določb z razpisom obravnav počakajo na odločitev ustavnega sodišča.

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije pa so že pred časom napovedali, da se bodo glede vložitve odločili takoj po izplačilu znižanega regresa, ki ga je po zakonu o delovnih razmerjih treba izplačati do 1. julija. Takrat se bodo odločili, ali bo tožba kolektivna, vzročna ali skupinska.

Vlada se Sindikatom policistov Slovenije ne bo pogajala o izplačilu regresa

Vlada je danes v odgovoru Sindikatu policistov Slovenije zapisala, da se z njimi ne more pogajati za izplačilo regresa za letni dopust v drugačnem roku oziroma v drugačni višini, kot to določata zakon za uravnoteženje javnih financ in interventni zakon.

Sindikat policistov Slovenije je namreč na vlado naslovil pisni predlog za pogajanja zaradi kršitve kolektivne pogodbe, ki se nanaša na neizplačilo regresa za leto 2012.

Po mnenju Sindikata policistov Slovenije je dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, ki določa izplačilo regresa za letni dopust pri plači za mesec april 2012, moč razumeti kot kolektivno pogodbo. Vlada pa je po njihovem mnenju to pogodbo kršila s tem, ko je s sklepom določila, da se regres za letni dopust javnim uslužbencem in funkcionarjem pri plači za mesec april 2012 ne izplača.

A vlada omenjenega dogovora ne smatra za kolektivno pogodbo, zato se jim pred posegom v te določbe ni bilo treba posvetovati s sindikati. Kot pravno podlago glede roka za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2012 in njegovo višino pa navaja interventni in varčevalni zakon.

Ker je zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu, ki je določil zamik izplačila, zamaknilo uveljavitev zakona in se je ta torej uveljavil že po roku, ko bi regres moral biti izplačan v skladu z zgoraj omenjenim dogovorom, je vlada zamik izplačila regresa določila s sklepom.