Direktivi o elektriki in plinu iz tretjega energetskega svežnja bi morale članice unije v svoje zakonodaje prenesti do 3. marca lani. Slovenija in Irska komisije do danes še nista obvestili o prenosu obeh direktiv, Poljska pa o prenosu direktive o plinu, zato so dobile drugi opomin.

Drugi opomin, v bruseljskem žargonu imenovan obrazloženo mnenje, je zadnje opozorilo pred napotitvijo na sodišče. Če se države v dveh mesecih ne bodo ustrezno odzvale, jih lahko komisija toži na sodišču.

Komisija opozarja, da je prenos tretjega energetskega svežnja ključen za odprtje evropskega energetskega trga in s tem za krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Učinkovit, povezan in pregleden evropski energetski trg bo poleg tega potrošnikom zagotovil izbiro med različnimi ponudniki elektrike in plina, je poudarila komisija.

Direktivo o obnovljivih virih energije bi morali realizirati do 5. decembra 2010

Tretji energetski sveženj vključuje določbe za ustrezno delovanje energetskega trga, vključno z novimi pravili za ločevanje omrežij, krepitev neodvisnosti nacionalnih regulatorjev in izboljšanje maloprodajnega trga v korist potrošnikom.

Poleg tega je komisija danes ukrepala proti Sloveniji in še trem državam, Cipru, Malti in Irski, ker v svoje zakonodaje še niso prenesle pravil o obnovljivih virih energije, ki naj bi zagotovila povečanje deleža obnovljivih virov pri porabi energije v EU na 20 odstotkov do leta 2020.

Države članice bi morale direktivo o obnovljivih virih energije v nacionalno zakonodajo prenesti do 5. decembra 2010. Pravočasen prenos te direktive je za komisijo prednostna naloga, saj lahko nepotrebne zamude pri njenem izvajanju ogrozijo doseganje cilja obnovljive energije v EU.

Vsaka država članica mora dosegati posamezne cilje

Vendar pa Ciper, Irska, Malta in Slovenija komisije še niso obvestile o vseh ukrepih, potrebnih za popoln prenos direktive. Zato jim je danes poslala obrazloženo mnenje. Če države članice ne izpolnijo svojih pravnih obveznosti v dveh mesecih, lahko komisija odloči zadevo predati Sodišču EU.

V skladu z direktivo mora vsaka država članica dosegati posamezne cilje, ki prispevajo k skupnemu 20-odstotnemu deležu obnovljive energije v porabi energije.

Za dosego teh ciljev morajo države članice določiti pravila, na primer za izboljšanje dostopa do omrežij za električno energijo iz obnovljivih virov energije, upravne in načrtovalne postopke, obveščanje in usposabljanje inštalaterjev in podobno.

Poleg tega je treba zagotoviti, da kadar se za doseganje cilja v zvezi s prometom uporabljajo biogoriva, ta izpolnjujejo vrsto zahtev glede trajnosti, ki jih je prav tako treba vključiti v nacionalno zakonodajo.