Navedli so odgovor, ki sledi v nadaljevanju: "Po hitrem pregledu vsebine poročila menimo, da slednje temelji na modelu, ki se v Evropi uporablja za ocenjevanje stroškov in koristi nezaželenih antropogenih učinkov na okolje. Po našem vedenju predmetni model do sedaj na področju Republike Slovenije ni bil uporabljen, zato ga ni mogoče enostavno komentirati. Po navedbah avtorjev 'Methodology for the Cost-Benefit Analysis for CAFE' je njen glavni namen poskus finančnega ovrednotenja povzročenih okoljskih škod na globalni in ne na lokalni ravni. Kot razvojni nosilec sanacijskih ukrepov na področju izpustov snovi v zrak v preteklosti in izvajalec monitoringa lahko zagotovimo, da dolgoletni rezultati priznanih okoljskih meritev zraka dokazujejo, da je okolica TEŠ bistveno manj onesnažena kot v preteklosti in je primerljiva z drugimi predeli v Sloveniji."

Zapisali so še, da niz meritev na merilnih lokacijah slovenskih mest in lokacijah v okolici TEŠ, ki ga objavlja ARSO izkazuje, da je obremenjenost z delci v okolici TEŠ občutno manjša kot na večini merilnih mest v urbanih okoljih. Srednje letne koncentracije, pravijo, so bile v okolici termoelektrarne ves čas v zakonskih mejah, prav tako tudi dnevne mejne vrednosti.

Preberite še: Simon Tot: V ceno 1,3 milijarde evrov so vključeni vsi elementi