Cilji projekta so izdelati model usposabljanja invalidnih oseb s težavami v duševnem zdravju za tkanje na statvah ter izdelavo keramičnih izdelkov, usposobiti 5 – 10 uporabnikov za delo na statvah in prav toliko za oblikovanje keramičnih izdelkov, izoblikovati priročnika za tkanje na statvah in oblikovanje keramičnih izdelkov ter s strani Obrtne zbornice Slovenije pridobiti certifikata kakovosti za tkane in keramične izdelke.

Dolgoročni učinki projekta bodo vzpostavitev stalnega sistema usposabljanja uporabnikov za tkanje na statvah ter izdelavo keramičnih izdelkov, povečanje zaposlitvenih možnosti usposobljenih uporabnikov, zagotavljanje kakovosti izdelkov, tako tkanih kot tudi keramičnih ter nenazadnje doprinos k ohranitvi stare kulturne dediščine.

Do sedaj jim je uspelo realizirati že kar nekaj projektnih aktivnosti, in sicer so se oktobra člani programskega sveta sestali na prvem sestanku in pripravili plan izvajanja projektnih aktivnosti,novembra so pričeli z izvajanjem delavnic tkanja na statvah (v enoti Šentgor Radovljica in Šent'k Kranj) ter delavnic oblikovanja glinenih izdelkov (enote Šent Postojna, Šent'k Kranj in Šentgor Radovljica), v januarju pa so se delavnice izdelave glinenih izdelkov začele izvajati tudi v Kopru. Skupaj je v proces usposabljanja vključenih približno 30 uporabnikov, nekaj izmed njih se usposablja na obeh področjih.

Združenje sodeluje tudi z zavodom Premiki, turistično agencijo za dostopni turizem, s katerim so v aprilu organizirali poučno ekskurzijo v Prekmurje – v Filovce, kjer so si ogledali lončarski muzej na prostem. V juniju so se podali v Belo krajino, v vas z zanimivim imenom Rim in si ogledali pridelavo in predelavo lanu ter preizkusili svoje spretnosti pri tolčenju, trenju, česanju, predenju in tkanju.

Do konca projekta pa nameravajo še izdati priročnik z navodili za tkanje na statvah in izdelavo glinenih izdelkov, pri Obrtni zbornici Slovenije pridobiti certifikata kakovosti za dva tkana in dva keramična izdelka, organizirali bodo okroglo mizo na temo projekta in zaposlovanja težje zaposljivih, pripravili in izdali bodo zaključno brošuro ter organizirali zaključno prireditev s podelitvijo priznanj udeležencem usposabljanja ter se seveda še naprej pridno učili tkanja in oblikovanja keramike.