Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je v ustavno presojo poslala člene, ki se nanašajo na izplačilo letošnjega regresa javnim uslužbencem, prenehanje delovnega razmerja ob izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino in varovano plačo. Kot izhaja iz predloga dnevnega reda današnje seje ustavnega sodišča, gre za dve ločeni zadevi, prva za varovano plačo in druga za regres ter upokojevanje. Poleg tega je na dnevnem redu zahteva Sindikata državnih organov Slovenije prav tako v zvezi z izplačilom letošnjega regresa.

Zahtevi za oceno ustavnosti dela zakona, ki govori o prenehanju pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem ob izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, sta vložila tudi varuhinja človekovih pravic in Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV.

Tako kot sindikati tudi varuhinja sodišču predlaga, da do končne odločitve zadrži izvajanje izpodbijanih členov. Uveljavitev bi imela po mnenju predlagateljev zahtev trajne in nepopravljive oz. težko popravljive negativne posledice za pravice prizadetih javnih uslužbencev.

Odbor DZ za finance in monetarno politiko se strinja z mnenjem zakonodajno-pravne službe DZ, da ni razlogov za začasno zadržanje omenjenih določb, zato ustavnemu sodišču predlaga, da ju zavrne. Vlada pa ustavnemu sodišču predlaga, da predlog za začasno zadržanje zavrne in ugotovi, da izpodbijane določbe niso v neskladju z ustavo.