Rok za oddajo ponudb je tako 4. julija ob 10.00, javno odpiranje ponudb pa bo dve uri pozneje.

Naročilo ne vključuje nobene cenovne ocene del, predvideva le, da morajo cene v ponudbi vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila. Naročnik tako naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Naročilo zahteva, da ponudnik kot zavarovanje za resnost ponudbe predloži bančno garancijo v vrednosti 50.000 evrov.

"Moteči otoki bodo v letošnjem letu odstranjeni. Dokler se to ne bo zgodilo, tega relativno minornega problema ne bomo več komentirali", je danes dejal minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač.

"Vse ostalo, strehe in druge stavbe pri cestninskih postajah, bodo odstranjene v sklopu projekta elektronskega cestninjenja."

Černač že zagrozil z rušitelji

Spomnimo, da je Černač Družbi za avtoceste v RS (Dars) z odredbo z 20. aprila naložil, da do 15. maja odstrani sredinske otoke na vinjetnih stezah na cestninski postaji Log. Takrat je zagrozil, da bo v nasprotnem primeru na teren poslal rušitelje, račun pa Darsu.

Z ministrstva so pozneje sporočili, da bodo začeli z aktivnostmi za nadomestno izpolnitev njihovih zahtev ter s postopki za uveljavitev odgovornosti uprave Darsa.

Na Darsu so povedali, da zaenkrat razpisa ministrstva ne komentirajo. Komentar bodo podali, ko bodo proučili razpisno dokumentacijo s popisom del.

24ur piše, da naj Černačev razpis za rušenje cestninske postaje Log ne bi bil nezakonit, saj je za rušenje v celoti pristojen DARS.

Ne gre za preprosto demontažo

Dars je sicer sredi maja predstavil načrt preureditve čelne cestninske postaje Log. Na Darsu ves čas trdijo, da pri odstranitvi cestninskih postaj ne gre za preprosto demontažo objektov, v katerih so tudi različni vodi (od električnih do komunikacijskih). Odstranitev je po navedbah Darsa za uporabnike na tem zelo prometnem odseku tudi opazna motnja, stroški pa višji od ocen ministrstva.

To pomeni, da je odstranitev motečih cestninskih otokov na mitnicah mogoče v 80 odstotkih izvesti v okviru tehničnih služb, ki delujejo v sistemu Darsa. Preostali strošek pa je, kot navajajo na ministrstvu, glede na povečan pretok prometa in večjo varnost udeležencev v prometu zanemarljiv.

Odstranitev cestninskih postaj je zapisana v koalicijskih pogodbi. Minister Černač je pred časom dejal, da so strokovnjaki varnostna vprašanja že preučili in odpravili bojazni; sistem cestninjenja tovornega prometa na pomurskem kraku, kjer cestninskih postaj ni, pa deluje.

V Darsu so postopno preureditev cestninskih postaj načrtovali ob uvedbi elektronskega cestninskega sistema. Dars je sicer mednarodni javni razpis za vzpostavitev elektronskega cestninjenja po sklepu vlade ustavil.