Minister za infrastrukturo in prostor Černač je ob tem tudi napovedal, da bo naslednji korak, ki bi ga lahko ministrstvo storilo še letos, priprava novele zakona o prekrških, s katero bi uvedli možnost, da se voznikom, ki več let niso storili prekrška, pri manjših prekrških namesto kazni izreče opomin. Prav tako naj bi z njo uvedli nov sistem plačevanja prekrškov, in sicer, da bi tisti z višjimi dohodki od določene stopnje naprej plačali višjo kazen, ki bi se jim odmerila glede na dohodek.

Kazni za vožnjo pod vplivom alkohola ostajajo nespremenjene

Novela, ki jo vlada pošilja v DZ, sicer predvideva zniževanje nekaterih kazni za prekoračitev hitrosti, kazni za vožnjo pod vplivom alkohola pa ostajajo nespremenjene. Tako se denimo kazen za prekoračitev hitrosti na območju umirjenega prometa za deset kilometrov na uro s 300 evrov niža na 80, ukinja se tudi izrek treh kazenskih točk. Če bo prekoračitev nižja od petih kilometrov na uro, bo kazen le 40 evrov.

Prekoračitev hitrosti v naselju do vključno deset kilometrov na uro bi voznike po noveli stala 80 evrov (sedaj 100 evrov), prekoračitev do petih kilometrov na uro pa bi jih stala 40 evrov. Kazen za prekoračitev hitrosti med deset in dvajset kilometri na uro bi bila 50 evrov nižja, torej bi voznike stala 250 evrov. Z novelo bi se znižale tudi nekatere prekoračitve hitrosti na hitrih cestah in avtocestah.

Eno večjih znižanj kazni novela prinaša za prekršek pravne osebe, ki uporablja naprave za onemogočanje delovanja merilnih naprav. Pri tem bi se kazen z 8000 evrov znižala na 1000 evrov. Za voznike pa bi se kazen z 800 znižala na 120 evrov. Tudi globa za neustrezno zimsko opremo bi se s 120 evrov znižala na 40 evrov.

Novela odpravlja nedoslednosti

Novela po besedah Černača odpravlja tudi nekaj nedoslednosti, ki so se pokazale med izvajanjem zakona, in so v praksi povzročale težave, nejasnosti in različne odločitve sodišč. Pri tem gre, kot je zapisano v sporočilu po seji vlade, predvsem za težave avtobusnih prevoznikov zaradi določil o najvišji dovoljeni meji kazenskih točk za opravljanje dejavnosti in določila o postopkih policije pri preverjanju morebitne alkoholiziranosti.

Zakon tudi jasneje ureja pristojnosti občinskih redarjev, kjer so na predlog lokalnih skupnosti predlagane spremembe, po katerih lahko redarji v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepajo tudi na nekategoriziranih cestah izven naselij, predvsem so to nakupovalna središča, in nadzirajo kolesarje ter voznike koles z motorjem.