Tudi tekoče financiranje naj bi bilo vse slabše. Lavre je predsednike vseh treh sindikatov že seznanil, da letošnjega regresa za letni dopust ne bodo izplačali prej kot septembra, prav tako pa jim je že pojasnil, da bodo morali do konca septembra število zaposlenih prilagoditi temu, kolikor zanje dobijo od zavarovalnice. To pomeni, da je v bolnišnici 43 ljudi "preveč". Seznama presežnih delavcev seveda še nimajo, zaposleni so zaskrbljeni, sindikati pa ogorčeni.

Prvi na cesto zaposleni za določen čas

"Žal bo treba število zaposlenih uskladiti in se lotiti racionalizacije," je dejal Lavre, ki bo rezerve najprej iskal pri zaposlenih za določen čas. "Uredili bomo standarde in normative, najprej v ambulantah, zatem tudi po oddelkih. Vsekakor pa nas pogovori s sindikati še čakajo in osebno upam, da bomo dosegli konsenz, če seveda želimo nadaljevati nadaljnji razvoj bolnišnice, kakršnega smo načrtovali. Porabimo pa lahko le toliko, kot imamo oziroma dobimo," je odgovoril Lavre. Dodal je, da se dogovarjajo tudi za plačilo dežurstev po dejanskih obremenitvah.

"Od zaposlenih pričakujem tudi neko solidarnost. Če bi namreč vsi pristali na znižanje plač za en plačni razred, bi lahko ohranili vsaj 12 delovnih mest. A seveda morajo najprej svoje povedati sindikati," je povedal Lavre. Težko finančno situacijo Lovre pripisuje likvidnostnemu posojilu, ki so ga morali vzeti zaradi plačevanja visokih računov za energetsko sanacijo bolnišnice. "Ta je bila nujna in se tudi intenzivno končuje, a posamezni zneski presegajo 300.000 evrov. Mi pa bomo 85 odstotkov denarja dobili povrnjenega s strani ministrstva za zdravje šele 30 dni po tem, ko bomo poravnali vse račune," je dejal Lavre. Poleg tega je, po njegovem, težava tudi, da se je določenemu številu zdravstvenih tehnikov priznal status diplomiranih medicinskih sester, s čimer so se jim plače zvišale, dodatnih sredstev za to s strani zavarovalnice pa niso prejeli.

Bolniki bodo prikrajšani

Poleg zaposlenih bodo finančne težave občutili tudi bolniki, saj v bolnišnici izvajajo le tiste storitve, ki jih zavarovalnica tudi plača, zaradi česar se bodo daljšale čakalne dobe. Predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva v slovenjgraški bolnišnici Janko Logar je nad ukrepi direktorja ogorčen. Lavre naj bi namreč varčeval tudi pri nadurah medicinskih sester, ki v nočnem turnusu opravijo tudi po 12 ur dela, obračunanih pa jih imajo le sedem ali osem. "Višek se jim nabira, a prostih ur ne morejo koristiti," je povedal Logar, ki se bo s člani sestal danes. Neuradno pa naj se ukrepi ne bi dotaknili zdravnikov, združenih v Fidesu, ki se nameravajo iz plačnega sistema izločiti. "V tej bolnišnici sem 33 let, vseskozi smo tudi nekaj gradili, a v takšni situaciji, kot smo zdaj, in odkar jo vodi Lavre, nismo bili," je kritičen Logar.

Po njegovem bi bil že čas, da vodenje bolnišnice prevzame neki sposoben menedžer, ki bi uredil poslovanje. Neuradno naj bi bolnišnica plačevala visoke zneske za pravno svetovanje, Lavretu pa mnogi očitajo, da je nepremišljeno izločil pralnično dejavnost, s čimer ima bolnišnica okoli 700.000 evrov stroškov na leto.