Na ministrstvu so se namreč odzvali na pripombe ljubljanskih študentskih organizacij, da je pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov ponovno spregledal absolvente.

Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov namreč tudi letos ne popravlja za študente sporne določbe, po kateri študentje od leta 2008 niso več upravičeni do subvencioniranega bivanja do dvanajst mesecev po koncu zadnjega semestra, čeprav imajo še vedno študentski status.

Na ministrstvu pa pojasnjujejo, da zakon za uravnoteženje javnih financ ohranja podaljšanje statusa študenta še dvanajst mesecev po zaključenem zadnjem semestru, vendar pa krajša skupen čas trajanja statusa. To pomeni, da za študente, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že enkrat v času študija ponavljali letnik ali spremenili študijski program, ne velja pravica, da se študentu status lahko tudi podaljša za največ eno leto.

Lahko pa študenti dobijo pravico do izjemnega podaljšanja subvencioniranega bivanja na podlagi izjemnih okoliščin (težek socialni ali zdravstveni položaj), še pojasnjujejo na ministrstvu.

Preberite članek iz tiskane izdaje: Letos poleti samo prenova študentskega doma na Topniški

Sprememba sprejeta v soglasju s predstavniki študentov

Po navedbah ministrstva je bila sprememba pravilnika sprejeta v soglasju s predstavniki študentov, in sicer v obdobju uvajanja novih študijskih programov s tristopenjsko strukturo. Ob tem dodajajo, da novi študijski programi imajo, za razliko od starih, predvideno opravljanje vseh študijskih obveznosti, vključno z diplomskim delom, v času trajanja študijskega programa.

Pravilnik iz leta 2008 je študentom dodelil subvencijo za bivanje v študentskem domu za čas trajanja enega študijskega programa na prvi stopnji, enega na drugi stopnji in enega na tretji stopnji. To pomeni, da študentje niso več upravičeni do subvencioniranega bivanja do dvanajst mesecev po koncu zadnjega semestra (absolventski staž), čeprav imajo status študenta, ki ga podeljuje univerza.

Zaradi te določbe se je moralo v študijskem letu 2011/2012 iz študentskih domov po navedbah ljubljanskih študentskih organizacij izseliti 987 študentov. Prepoved bivanja absolventov v domovih je še posebej problematična za tiste študente, ki v času absolventskega staža še vedno opravljajo študijske obveznosti, vendar pa v kraju študija nimajo več možnosti subvencioniranega bivanja, opozarjajo organizacije.

Študentski domovi: nekatere postelje prazne, za absolvente pa ni prostora