Sindikalni zaupniki s srednjih šol so iz svojih sredin prinesli jasne informacije, da napovedanim združitvam srednjih šol "nasprotujejo tako vsi zaposleni kot tudi dijaki in njihovi starši, ki o nameravanih reorganizacijah tudi niso bili neposredno obveščeni", so po torkovem sestanku sporočili iz sindikata.

Letošnji 1. september za uvajanje sprememb ni realno izvedljiv

Zato ministra Turka pozivajo, naj ministrstvo "preneha s konspirativnimi aktivnostmi" ter naj z načrti nameravanega združevanja šol pa tudi s pravnimi, socialnimi in ekonomskimi posledicami tega ukrepa "takoj natančno seznani" slovensko javnost, zaposlene v šolah, dijake ter njihove starše.

V ZŠD ogorčeni: s Turkom se želijo sestati še ta mesec

Ministra pozivajo še, naj pred posegi v šolsko mrežo izvede obvezna posvetovanja ter naj omogoči zainteresirani javnosti, da se do nameravanih sprememb opredeli.

Prav tako so v sindikatu mnenja, da letošnji 1. september za izvedbo sprememb ni realno izvedljiv. Zaposleni zato zahtevajo podaljšanje rokov. Sindikat, kot so zapisali v sporočilu za medije, obenem od ministrstva pričakuje tudi jasno zavezo, da ne bo ukinjalo obstoječih programov.

Kaj bo z zaposlenimi in obstoječimi delovnimi mesti?

Sviz od pristojnega ministrstva zahteva tudi jasno informacijo, kaj se bo zgodilo z zaposlenimi in z obstoječimi delovnimi mesti, ko bo prišlo do reorganizacije šol. Ob tem pa ministrstvo opozarjajo na spoštovanje zakonskih določb in določb kolektivne pogodbe.

"Starši so lahko mirni, morda bo kakšen učitelj odveč..."

V Svizu so se sicer danes odzvali tudi na torkov poziv ministra Turka, naj mu povedo, s čim novi pravilnik o šolskem koledarju posega v pravilnik o standardih in normativih za osnovne šole. Na ministrstvu namreč tudi danes še vztrajajo, da takega posega ni. V sindikatu pojasnjujejo, da če se izvajanje programa dela v oddelkih podaljšanega bivanja časovno krči na izvajanje do največ 15:45 ure, ima to neposredni vpliv na obseg ur učne obveznosti zaposlenih strokovnih delavcev, ki izvajajo podaljšano bivanje, s tem pa tudi na obseg njihove zaposlitve. V skladu z zakonom pa se obseg učne obveznosti strokovnih delavcev in merila za oblikovanje oddelkov določijo z normativi in standardi.

Ministrstvo krši sporazum?

Ministrstvo po navedbah sindikata s svojim ravnanjem zavestno krši tretjo točko stavkovnega sporazuma, ki so ga 10. maja sklenili stavkovni odbori sindikatov javnega sektorja in vlada. Sporazum namreč določa, da bo vlada umaknila vse spremembe standardov in normativov na področju vzgoje in izobraževanja iz predloga zakona za uravnoteženje javnih financ in jih bo pozneje usklajevala s socialnimi partnerji. Med umaknjenimi določbami je bila tudi ta o krajšanju podaljšanega bivanja.

Sviz poudarja še, da zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da mora minister pred določitvijo standardov in normativov pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov na področju šolstva.

"Ministrove včerajšnje izjave na novinarski konferenci izpričujejo aroganco in prezir oblastnikov do slovenskega učiteljstva, ravnateljev in tudi do staršev," so še zapisali v sindikatu. Ob vnovičnem pozivu, naj ministrstvo predlog spornih določb iz šolskega koledarja umakne, še dodajajo, da težko razumejo, zakaj se zaposlene v izobraževanju ter starše šolajočih "obravnava kot nasprotnike", ne pa kot socialne partnerje.