Po mnenju Črnak Megličeve je mlada generacija kolateralna žrtev na eni strani socialne in ekonomske krize, na drugi strani pa kratkoročnih strategij, ki "komajda blažijo" nastale razmere.

Kot je pojasnila pred začetkom nujne seje odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki bo razpravljal ravno o tej problematiki, brezposelnost mladih v starosti od 15 do 24 let sicer res znaša 16,6 odstotka, kar je manj od evropskega povprečja, vendar se je med leti 2008 in 2012 ta odstotek povečal za šest odstotnih točk. Ob tem pa je poslanka SD pohvalila dejstvo, da je ta generacija nadpovprečno vključena v procese izobraževanja.

Problematika pa se zaostri pri mladih v starosti med 25 do 29 let, je poudarila Črnak Megličeva, saj se je brezposelnost te generacije v štirih letih povečala za 61 odstotkov. Med njimi je veliko brezposelnih diplomantov, še bolj zaskrbljujoče pa je, da je med dolgotrajno brezposelnimi nadpovprečno visok delež terciarno izobraženih mladih ljudi.

Dodaten problem brezposelnosti mladih v Sloveniji je tudi nadpovprečni delež mladih v prekernih oblikah zaposlitve. Obenem pa so mladi po besedah Črnak Megličeve ob pomanjkanju mehanizmov socialne varnosti prepuščeni predvsem družinski solidarnosti, ki je nadpovprečno visoka.

Za SD pomembno reševanje problematike brezposelnosti mladih

Črnak Megličeva je poudarila, da je za SD pomembno predvsem reševanje akutne problematike brezposelnosti mladih, zlasti diplomantov. V stranki menijo, da je na državni ravni treba zagotoviti polnopravno pripravništvo s plačilom, mentorstvom in "določenimi posledicami" na socialni varnosti mladih, v nadaljevanju pa je lahko pomembno tudi sodelovanje mladih in starih delavcev, ki odhajajo v pokoj. Kot pomembno rešitev je izpostavila še podjetništvo mladih, ki jim je treba zagotoviti podjetniško usposabljanje, svetovanje in finančno podporo v obliki subvencij ali mikrokreditov.

Na dolgi rok pa je po njenih besedah problematiko možno reševati le z ustvarjanjem novih delovnih mest, predvsem v zeleni tehnologiji, informacijski tehnologiji in nanotehnologiji ter socialnem in zdravstvenem sektorju.

"Vem, da se vlada v tem trenutku močno spogleduje po strukturnih reformah trga dela, ki so bile že izvedene v nekaterih drugih evropskih državah. Te ustvarjajo nova delovna mesta, vendar tudi in predvsem veliko prekerno zaposlovanje, posebej za mlado generacijo," je še opozorila.

Na popoldanski nujni seji pristojnega odbora DZ bodo sicer prisotni tudi predstavniki različnih mladinskih organizacij, ki bodo predstavili svoje poglede na načine reševanja problematike. Po besedah Črnak Megličeve bo seja namenjena predvsem "konkretnim napotilom vladi", kaj naj stori na tem področju.