Z natečajem Trimo že 11. leto zapored spodbuja inovativnost in strokovnost študentov in prepletenost akademske sfere z gospodarstvom.

Na natečaj sta bili prijavljeni 102 deli iz desetih evropskih držav, od teh pa je nagrade prejelo 48. Nagrajenih je bilo 24 diplomskih in 14 magistrskih del ter deset doktorskih disertacij iz Slovenije, Srbije, Poljske, Hrvaške in Italije.

Podjetje Trimo v okviru svojega delovanja že več kot 50 let raziskuje in razvija nove poslovne modele, procese, storitve, proizvode, tehnologije in trge, z natečajem že tradicionalno spodbuja inovativnost in strokovnost študentov tako doma kot tudi v tujini ter spodbuja sodelovanje med gospodarsko in akademsko sfero. Na natečaj so se letos prijavili študentje iz Slovenije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne Gore, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Poljske, Slovaške, Srbije, Španije Turčije in Velike Britanije.

Trimo z mednarodno uveljavljenim natečajem posebno pozornost posveča razvoju mladih in spodbujanju njihovih inovativnih idej. Raziskovalne nagrade so pomembne tudi zaradi prenosa informacij in idej med Trimom in zunanjimi centri znanja.

»V podjetju Trimo vidimo pomen tega procesa tudi v tem, da v nepredvidljivem in včasih kaotičnem svetu v družbi dobimo novo motivacijo in sinergijo, da ustvarimo kritično maso novega zagona za dvig gospodarstva, uvajanje novih pristopov, za nove izdelke in tehnologije. Gre torej za vzajemno ustvarjanje nove pozitivne energije za vse deležnike, ki sodelujejo v projektu,« je povedal mag. Danijel Zupančič, predsednik komisije za raziskovalno delo, sicer pa namestnik glavne direktorice za tehnično področje v Trimu.

Tudi Tatjana Fink, MBA, glavna direktorica Trima, je poudarila, da tovrstni natečaji spodbujajo posameznike k ustvarjanju, inovativnosti in jim dajejo nov zanos. »S prejemom Trimove raziskovalne nagrade, ki jo letos podeljujemo že enajsto leto zapored, tako nagrajenci, kot tudi tisti, ki so svoja dela zgolj prijavili, postanejo del prepletene mreže med akademsko sfero in gospodarstvom. V podjetju Trimo smo doslej skupaj z letošnjimi nagradami podelili že preko 450 Trimovih raziskovalnih nagrad. Ponosni smo, da z natečajem spodbujamo sveže ideje in verjamemo, da razvoj znanja in sodelovanja tako znotraj podjetja kot z zunanjimi partnerji krepi našo konkurenčnost na dolgi rok.«

V enajstih letih so v Trimu podelili že več kot 450 raziskovalnih nagrad. Pri tem je sodelovalo 250 mentorjev iz približno 60 fakultet in iz 12 držav. Na natečaju lahko sodelujejo znanstvena dela s področij arhitekture, industrijskega oblikovanja, gradbeništva, strojništva, kemije, prava, informatike, ekonomije in menedžmenta, elektrotehnike in razvoja zaposlenih.