Trboveljski svetniki Beravsovi kakih posebnih očitkov niso namenili, preprosto menijo, da je čas za spremembo, je povedal Franc Blaznek, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je občinskemu svetu predlagala, naj ne podpre mnenja sveta zavoda.

Nekaj pomislekov pa so svetniki vendarle imeli, in sicer da se v Trbovljah na lekarniškem področju v zadnjih letih ni kaj dosti spremenilo, da je lekarna v spodnjem delu mesta enaka, kot je bila pred dvajsetimi leti, zanjo pa še vedno plačujejo najemnino. Svetnike prav tako moti, da lekarna ne oskrbuje doma ostarelih, v znamenju večnega rivalstva z zagorsko občino pa so opozorili tudi na dejstvo, da se veliko več vlaga v razvoj zagorskih lekarn. Omenjene dileme je podkrepila še vest, da je svet javnega zavoda o Beravsovi in njeni edini protikandidatki Poloni Novak glasoval tajno. "Takšno željo so na seji sveta zavoda izrazili predstavniki iz Zagorja," je pojasnil Blaznek, ki razlogov za tajno glasovanje, kot pravi, ne pozna. Meni pa, da bi Beravsova lahko stopila v vlogo svetovalke javnega zavoda in uvajala (nove) kolegice.

Vendar se aktualna direktorica zasavskih lekarn ne pusti kar tako odgnati in vztraja, da ima za prihodnji dve leti še veliko načrtov, pri tem pa poudarja, da ima podporo tako zaposlenih kot tudi lekarniške zbornice in pristojnega ministrstva. Beravsova je torej prepričana, da je bilo njeno delo v preteklih letih dobro in razvojno naravnano. "Izid glasovanja trboveljskih svetnikov, ki so tudi moji sokrajani, je zato zame ogromna nezaupnica, hkrati pa je težko doumljivo, da te ocenjuje nekdo, ki se mu nisi imel možnosti predstaviti," je proces odločanja občinskega sveta ocenila Beravsova.

Ker direktorici mandat poteče šele septembra, ima svet zavoda čas za ponovitev javnega razpisa. Če se bo razpis zamaknil, pa bodo za vršilko dolžnosti imenovali drugo kandidatko, Polono Novak, ki že ima izkušnje z delom v Zasavskih lekarnah Trbovlje, saj je tam opravljala strokovni izpit.