To sta po naših informacijah dva od scenarijev, ki jih je poslovodstvo holdinga za primer v primeru neodobritve poroštva za TEŠ 6 na včerajšnji seji predstavilo nadzornemu svetu. Kot smo izvedeli, so v HSE pripravili različice načrtov za nadaljevanje projekta tudi v primeru, če država zanj ne bi odobrila poroštev. To bi najbrž pomenilo, da bi se z gradbišča v Šoštanju umaknil tudi Alstom. Po oceni holdinga bi najetje posojil pod komercialnimi pogoji (HSE bi lahko zanje ob soglasju vlade zastavil tudi proizvodne objekte) stroške financiranja podražilo za vsaj 200 milijonov evrov, s čimer bi končna vrednost projekta, ki bi se zamaknil za približno leto dni, presegla poldrugo milijardo evrov.

Pri tem je ključno vprašanje, ali bi lahko HSE in TEŠ finančno in likvidnostno prenesla daljšo zaustavitev projekta. Že pred časom so v HSE opozorili, da bi bila TEŠ v tem primeru "zaradi ugotovljene izgube v višini 640 milijonov evrov" kapitalsko neustrezna in da bi se v likvidnostnih težavah in na robu insolventnosti znašel tudi holding. Ta je namreč elektrarni za posojila jamčil s starševsko garancijo, v primeru njene unovčitve pa bi, kot trdijo v HSE, "primanjkljaj likvidnih sredstev narasel že na več kot 300 milijonov evrov". Tudi zato je na mestu vprašanje, ali bi HSE v tem primeru sploh uspelo izdati obveznice z vnaprej določenim donosom in ali bi mu lahko v skrajnem primeru kateri od upnikov zaradi težav pri odplačevanju posojil zasegel katero od elektrarn.

primoz.cirman@dnevnik.si