Župan Jesenic Tomaž Tom Mencinger je ob tem potrdil pravilnost odločitve, da je Mala Mežakla kot odlagališče primerna rešitev za velik del Gorenjske, saj ima edina tudi potrebna dovoljenja in soglasja: "Od leta 1996 trajajo različne akcije, projekti in zdaj smo na Jesenicah lahko zadovoljni, da smo prevzeli pobudo in ponujamo tudi dejanske rešitve."

V sortirnici bodo na leto lahko predelali 40.000 ton odpadkov, trenutno pa si pomagajo z mobilno sortirnico, ki pa ne zadošča potrebam. Nosilec koncesije je družba Ekogor, ki združuje skupino podjetij, ki so bila uspešna na razpisu za pridobitev koncesije že leta 2010. Občina je koncesijo podelila za deset let. Sortirnico bi po takratnih napovedih morali zgraditi že lani, tako je pod vprašajem tudi rezultat javnega razpisa za podelitev koncesije. "Na občino Jesenice smo naslovili nekaj vprašanj o rezultatih razpisa za koncesijo. Mi smo na razpisu sodelovali z obvezo, da sortirnica deluje 1. januarja 2011, in bili neuspešni, zdaj smo junija 2012 in sortirnice še vedno ni. Ker ocenjujem, da ima to za nas posledice oziroma je bil rezultat razpisa spremenjen, je to morda tudi osnova za odškodnino," trdi direktor podjetja Ecologic iz Ljubljane Jože Golobič.

Koncesijska pogodba je bila res sklenjena oktobra 2010, težave pa so bile s pridobivanjem gradbenega dovoljenja. To je po vseh pritožbah postalo pravnomočno šele letošnjega februarja. Zato tudi zamuda. V sortirnici bodo obdelovali mešane odpadke, v prihodnosti pa računajo tudi na pridobitev dovoljenja za biološke. Odlagališče Mala Mežakla je bilo sicer lani dodatno urejeno po obstoječih predpisih, zaradi sortirnice pa so morali zgraditi tudi trafo postajo za priključek elektrike.

Sortirnica bo na začetku zaposlovala do devet novih delavcev, ko bodo začeli obdelovati še biološke odpadke, pa še enkrat toliko.