Kot so v ponedeljek sporočili iz agencije, so izbrali 57 uradnih partnerjev kampanje, ki bo v obdobju 2012-2013 potekala na temo partnerstva za preprečevanje tveganj. Med partnerji so številne organizacije, vključno z evropskimi medpanožnimi in sektorskimi socialnimi partnerji, multinacionalna podjetja in nepridobitne vseevropske organizacije.

Po navedbah agencije so številna podjetja prepričana, da varno in zdravo delovno okolje veliko prispeva h gospodarskemu uspehu in trajnostni prihodnosti, ter so pripravljena te teme uvrstiti med prednostne naloge svojih strategij poslovanja.

Direktorica evropske agencije za varnost in zdravje pri delu Christa Sedlatschek pravi, da sodelovanje partnerjev kaže na to, da je naložba v varnost in zdravje na delovnem mestu ključna za zagotavljanje konkurenčnosti podjetij in gospodarstva.

"Upamo, da se bo to partnerstvo širilo naprej ter koristilo celotni dobavni verigi in vsem delavcem v različnih delovnih okoljih v Evropi in zunaj nje," je dodala.

43 uradnih partnerjev kampanje je z agencijo že sodelovalo pri prejšnjih kampanjah za zdravo delovno okolje, 14 partnerjev pa zdaj sodeluje prvič. Partnerji morajo spodbujati kampanjo prek svojih omrežij, komunikacijskih kanalov in sestankov, po drugi strani pa lahko izkoristijo možnost vzpostavljanja mreže z drugimi podjetji in združenji ter predstavitve svoje dejavnosti.

Namen kampanje je s srečanji in seminarji spodbuditi nacionalne organe, podjetja, organizacije, vodilne ter delavce in njihove predstavne k sodelovanju pri krepitvi zdravja in varnosti v delovnem okolju. Kampanja se je začela aprila letos, drugi krog izbora partnerjev pa se bo končal oktobra letos.