Predelovalne dejavnosti od leta 2008 naprej ustvarjajo največ bruto dodane vrednosti med vsemi dejavnostmi, lani pa je ta znašala 6,2 milijarde evrov. Sledila je trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil s 3,3 milijarde evrov.

Med družbami v predelovalni dejavnosti so največ bruto dodane vrednosti ustvarile velike družbe (3,6 milijarde evrov), kar je predstavljalo 57,5 odstotka bruto dodane vrednosti med družbami v predelovalni dejavnosti.

Mikro družbe so medtem lani v predelovalni dejavnosti ustvarile 950 milijonov evrov bruto dodane vrednosti oz. 15,2 odstotka bruto dodane vrednosti ustvarjene med družbami v predelovalni dejavnosti.

Omenjeni podatki o bruto dodani vrednosti na zaposlenega so bili izračunani na podlagi podatkov iz oddanih letnih poročil gospodarskih družb, skladov, zadrug ter samostojnih podjetnikov posameznikov.