Pogovori o dokapitalizaciji največje slovenske banke sicer že potekajo, zato Šušteršič na današnji okrogli mizi o obvladanju makroekonomskih neravnotežij ni želel razkrivati podrobnosti, izrazil pa je upanje, da bi do konkretnejših pogajanj z vlagatelji lahko prišlo že jeseni. Konkretnejše iskanje rešitev bo sicer po njegovem mnenju mogoče šele, ko bo zaključen skrbni pregled.

Guverner Banke Slovenije Marko Kranjec je ocenil, da bo dogovor o dokapitalizaciji NLB sklenjen pravočasno, da bi si največja slovenska banka lahko izboljšala boniteto in se na mednarodnih trgih ceneje zadolževala. Po njegovem mnenju je sicer najpomembnejše, da se po dokapitalizaciji izboljša upravljanje banke.

Če bi država sodelovala pri dokapitalizaciji NLB skozi uporabo dela denarnih vlog v banki, to po mnenju Kranjca sicer ne bi ogrozilo slovenskega finančnega sistema.

Član uprave Gorenja in ekonomist Peter Groznik je ob tem dodal, da upa, da se bo NLB po razrešenem lastniškem vprašanju bolje odzivala na potrebe gospodarstva. "Izkazalo se je namreč, da banka v državni lasti enostavno ni dobra," je poudaril. Tuje banke so se po njegovem mnenju v preteklosti precej hitreje reševale in so bile prej dokapitalizirane, pri nas pa se ta agonija po njegovem mnenju še vleče.

Država sicer kot največji lastnik predlaga, da bi se za dokapitalizacijo NLB 380 milijonov evrov odobrenega kapitala zagotovilo z izdajo nekaj več kot 5,5 milijona novih delnic po ceni 68,71 evra, ki bi jih uporabili zgolj za zamenjavo za hibridne dolžniške instrumente, t.i. pogojno zamenljive obveznice oziroma t.i. Co Co obveznice.

NLB podpira predlagani način dokapitalizacije, o katerem se bodo delničarji odločali na skupščini prihodnji teden. Po mnenju NLB bodo na ta način izpolnili zahteve Evropske bančne agencije (Eba) in Banke Slovenije ter okrepili banko.

Nadzorni svet NLB se je seznanil s potekom aktivnosti za dokapitalizacijo

Nadzorni svet NLB se je na današnji seji med drugim seznanil s potekom aktivnostmi, ki so povezane z dokapitalizacijo banke, o katerih bodo na skupščini prihodnji teden odločali delničarji. Nadzorni svet NLB se je seznanil tudi z ukrepi za izboljšanje bankine kapitalske ustreznosti, da bo ta ustrezala zahtevam regulatorjev, so sporočili iz NLB.

Država kot največji lastnik NLB namreč predlaga, da bi se za dokapitalizacijo NLB 380 milijonov evrov odobrenega kapitala zagotovilo z izdajo nekaj več kot 5,5 milijona novih delnic po ceni 68,71 evra, ki bi jih uporabili zgolj za zamenjavo za hibridne dolžniške instrumente, t.i. pogojno zamenljive obveznice.

Izdaja omenjenih obveznic bo po mnenju nadzornega sveta lastnikom banke omogočila dodaten čas za dosego dogovora o trajni rešitvi, se pravi dokapitalizaciji banke.

NLB sicer podpira predlagani način dokapitalizacije, o katerem se bodo delničarji odločali na skupščini prihodnji teden. Po mnenju NLB bodo na ta način izpolnili zahteve Evropske bančne agencije (Eba) in Banke Slovenije ter okrepili banko.

Nadzorni svet se je na seji seznanil tudi z uresničevanjem aktivnosti postopnega zapiranja bančnega poslovanja LHB Internationale Handelsbank, ki se bodo zaključile z vrnitvijo bančne licence. Časnik Finance je prejšnji teden poročal, da LHB z izgubo posluje zadnja tri leta, ko je začela čistiti portfelj. Stroški, ki jih bo NLB imela zaradi kritja izgub LHB pa po poročanju časnika ne bodo edini dokončni strošek NLB, saj bi ta lahko v prihodnjih letih zaradi tega imela še sto milijonov evrov stroškov, saj je večina terjatev LHB težko prodaljivih.

Nadzorni svet NLB je danes podal tudi soglasje k nekaterim poslom banke, za katere je to potrebno. Seznanil se je tudi s poročili komisij nadzornega sveta ter z aktualnimi priporočili Banke Slovenije.