Sindikati so se namreč v preteklih dneh uskladili glede normativnega dela že pripravljene kolektivne pogodbe. O vsebini predloga sekretar Sindikata carinikov Slovenije Dušan Miščevič ni želel govoriti, saj ga bodo najprej predstavili predstavnikom ministrstva. Po pričakovanjih sindikalne strani naj bi se na današnjem prvem srečanju dogovorili o proceduri pogajanj in tudi odločili, ali se bodo pogajali brez navzočnosti javnosti.

Sindikati, ki zastopajo uniformirane poklice in pooblaščene uradne osebe, so se 5. junija srečali na delovnem sestanku, in sicer po tistem, ko so policisti dosegli sporazum z vlado in podpisali normativni del kolektivne pogodbe za policiste. Devet sindikatov, med drugim sindikati gasilcev, carinikov, občinskih redarjev in ministrstva za obrambo, zahteva enak dogovor.

Sekretar Sindikata državnih organov Slovenije Drago Ščernjavič je po sestanku povedal, da je kolektivna pogodba za državno upravo pripravljena že nekaj let. Zato so se dogovorili, da bodo v desetih dneh predlog dopolnili in uskladili glede na nekatere rešitve v sporazumu vlade s policisti. Dejal je, da je treba razrešiti nekatera nesorazmerja, med drugim pa bodo v pogodbo vključili pogoje dela sindikata, nadomestila in povračila, plačilo za povečan obseg dela in nadure.