"Mi zahtevamo, da pristojni organi preverijo legalnost izdanega soglasja. Po naših ugotovitvah so namreč na dokumentu podpisani ljudje, ki nimajo pooblastil za vodenje splošnega upravnega postopka. Skrbi nas tudi vmešavanje generalnega direktorja v postopek, ki ga on ne vodi," je povedal predstavnik odbora Peter Rondaij in dodal, da so se direktor okoljske agencije Silvo Žlebir, župan Janković in investitor Joc Pečečnik na temo izdaje okoljevarstvenega dovoljenja tudi večkrat dobili. "S tem načeloma ni nič narobe, vendar o teh sestankih ni nobenih zapisnikov," je sklenil Rondaij.

Iz okoljske agencije so sporočili, da imajo vsi, ki so vodili postopek, potrebna pooblastila. "Te navedbe ne držijo. Vsi sodelujoči, tudi uradna oseba, ki je o soglasju odločala, so imeli za to vsa potrebna pooblastila. Generalni direktor pa je bil v okviru svojih pristojnosti ves čas redno seznanjen o poteku postopka," so dejali.