Čeprav minister Žiga Turk še ni podpisal sklepa o imenovanju članov, naj bi komisiji po neuradnih informacijah predsedoval nekdanji dekan fakultete za medije (FAME), jezuit Peter Lah, preostale članice pa naj bi bile generalna direktorica zavoda Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture in predavateljica na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Suzana Žilič Fišer, sedanja dekanja FAME Mateja Rek ter prodekanja za izobraževanje na novomeški fakulteti za informacijske študije (FIŠ) Nadja Damij, ki je doktorirala na ljubljanski ekonomski fakulteti. Včeraj nam je uspelo priklicati le Žilič-Fišerjevo, ki je potrdila, da je prejela vabilo za sodelovanje v komisiji.

Če držijo naše informacije o sestavi komisije, je skorajda vsem članom skupno, da sodelujejo z ljubljansko FAME, novogoriško fakulteto za uporabne družbene študije (FUDŠ) in novomeško FIŠ, s katerimi je povezan tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za visoko šolstvo in znanost Borut Rončević. Ta je namreč poleg dekana FIŠ Janeza Povha, Matevža Tomšiča, ki ga je vlada pred kratkim imenovala za člana odbora za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti in Puhovo priznanje, in dekana FUDŠ Mateja Makaroviča eden od družbenikov Inštituta za interdisciplinarna in aplikativna raziskovanja, ki je po uradnih podatkih ustanovil tako FUDŠ kot FAME. Spomnimo, da so v prvem mandatu Janševe vlade v razpisni komisiji poleg Žilič-Fišerjeve, ki ji je predsedovala, in Laha sedeli še Rončević, ki je takrat nadomestil Tomšiča, Andrej Aplenc, ki so ga poslanci pred kratkim imenovali za svetnika v programskem svetu RTVS, ter nekdanja lastnica podjetja Betnava in nekdanja nadzornica Gospodarstva Rast Danica Ozvaldič, ki je bila lani zaslišana pred parlamentarno preiskovalno komisijo o brezplačnikih Slovenski tednik in Ekspres. Največ denarja so sicer na takratnih razpisih prejeli Nova obzorja, ki so v 44-odstotni lasti SDS in izdajajo tednik Demokracija, Radio Ognjišče in mariborska televizija RTS, s katero je še vedno lastniško povezan državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Janez Ujčič. Slednji je sredi devetdesetih let Žilič-Fišerjevo postavil na mesto urednice in namestnice direktorja mariborske produkcije za programe Pop TV.

Nenavadno kadrovanje okoli razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev je sicer zaznamovalo tudi mandat ministrice Majde Širca. Ministrstvo za kulturo je namreč konec leta 2010 na razpisu za izvedbo evalvacije javnega razpisa po nenavadnih izračunih izbralo ljubljansko podjetje Omnimodo. Ko smo na Dnevniku kasneje razkrili, da je omenjeno podjetje nekaterim lokalnim medijem pred tem želelo pomagati pri oddaji prijav na razpis, za katerega bi moralo opraviti tudi evalvacijo, je Omnimodo na koncu odstopil od pogodbe z ministrstvom. Podjetje je vodil Peter Sotošek Štular, ki je bil v preteklosti tudi zaposlen na kulturnem ministrstvu, ob nekdanjemu državnemu sekretarju Stojanu Pelku pa se je izpostavil tudi kot soavtor osnutka zakona o slovenskem filmskem centru. Sotošek Štular je nekaj mesecev zatem postal vršilec dolžnosti ravnatelja SNG Drama Ljubljana.