V ospredju pogovora so bili predlogi načrtovanih referendumskih sprememb, vprašanje posledičnega omejevanja vpliva državljanov na politične odločitve, socialni sporazum in vzpostavitev socialnega dialoga.

Zaostritev pogojev za referendum je po mnenju predsednika DZ Gregorja Viranta - glede na prepričanje javnosti, da smo imeli v preteklosti referendumov preveč - popolnoma na mestu. Izpostavil je, da je bil dosežen sporazum med parlamentarnimi strankami o uvedbi 35-odstotnega kvoruma, da bi referendumska odločitev veljala, in da se določene teme izvzamejo iz referenduma. Kot je omenil, vsi računajo, da se bodo stranke tega dogovora držale in da bo jeseni prišlo do spremembe 90. člena ustave, ki govori o referendumu.

Vprašanje referenduma je tesno povezano s socialnim dialogom, kajti danes sindikati pogosto referendum štejejo za nekakšno orožje, ki jim daje večjo moč. Če bo referendum omejen, te moči več ne bodo imeli, a to ne odvezuje vlade, da še naprej odgovorno vodi socialni dialog, pravi Virant in dodaja, da je socialni dialog pomembna pridobitev.

Prepričan je, da mora vlada socialne partnerje, tako delodajalce kot delojemalce, poslušati in jih v čim večji meri upoštevati. Meni, da bo najtrši oreh socialnega dialoga v naslednjih mesecih nedvomno trg dela oziroma delovnopravna zakonodaja.

Prvak ZSSS Dušan Semolič je poudaril, da sindikati po referendumu posežejo s temeljitim razmislekom. Ne želijo pa dopustiti, da bi jim bila ta pravica odvzeta. Kot je dejal, so politikom poslali jasno sporočilo, da se pogovarjajo z njimi. Slovenija je po njegovem mnenju nekatere velike projekte že dosegla s pomočjo socialnega dialoga in referenduma, med drugim vstop v EU in Nato.

Od novega socialnega sporazuma Semolič pričakuje veliko, saj gre po njegovem mnenju za kakovostno pripravljen dokument. Prepričan je, da trenutno največjo grožnjo socialnemu dialogu v Sloveniji predstavljajo institucije, kot sta Evropska centralna banka in Evropska komisija.

Predsednik DZ pa je menil, da je v času krize izjemno pomembno, da z javnimi financami ravnamo odgovorno. Opustiti moramo nevarne igre, ki peljejo k scenarijem, kot je grški, in socialni dialog bo uspešen, dokler bo med partnerji zaupanje in dokler bo razum prevladoval nad emocijami, je še dodal Virant.
vi/apo