Pravna svetovalka Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanost in kulture Slovenije (Sviz) Jadranka Zupanc, ki je udeležila današnjih pogajanj, je za STA pojasnila, da sta vladna in sindikalna stran predstavili svoje predloge, pogajalci pa bodo nanje podali pisne pripombe in s pogajanji nadaljevali v četrtek.

Kot pravi Zupančeva, si vladna in sindikalna stran v svojih predlogih glede načelnih sprememb nista tako vsaksebi, a za vlado bo težje sprejeti tisti del sindikalnih predlogov, ki pomenijo večjo finančno injekcijo v sistem izobraževanja. Bistvo sindikalnega predloga je namreč po njenih besedah to, da je v izobraževanje treba vlagati.

Vladni predlog socialnega sporazuma s področja izobraževanja sicer nima neposredne povezave s področjem normativov in standardov, tega predloga vlada sindikatom še ni predstavila, je še pojasnila Zupančeva. Ker pa so se v stavkovnem sporazumu zavezali, da se bodo standardi in normativi usklajevali v okviru pogajanj za socialni sporazum, se bodo tudi o tem področju pogajali v okviru te delovne skupine.

Je pa glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj danes znova protestiral zaradi predloga pravilnika o šolskem koledarju, ki predvideva krajšanje podaljšanega bivanja. Sindikalna in vladna stran se sicer ne strinjata, ali gre pri tem za poseg v normative in standarde. Na ministrstvu tako vztrajajo, da s pravilnikom ne posegajo na to področje, a je državna sekretarka Mojca Škrinjar na današnjem sestanku kljub temu napovedala, da bodo sporni člen pravilnika napisali na novo, je še pojasnila Zupančeva.

Sicer se postopek usklajevanja vsebine socialnega sporazuma 2012-2016 odvija na ravni sedmih delovnih skupin, ki jih sestavljajo po trije predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov, vodijo pa jih državni sekretarji. Dokument bodo usklajevale vsaka na svojem področju.