Ljubljanski osnovnošolci Lana Martić, Gaj Debevc, Linda Hodnik, Anže Ivanc, Leo Erce, Emma Kolbl-Bauer in Lidija Jamnik z mentorico Marto Hvalec so z natančno izdelanim projektom spremembe dvosmerne ulice pred šolo v enosmerno, s čimer se bo izboljšala prometna varnost pred šolo, manj pa bo tudi onesnaževanja, prepričali strokovno komisijo na mednarodnem srečanju Varnost in mobilnost za vse v Parizu. V okviru projekta so učenci naredili akcijski načrt, šteli promet, naredili anketo med stanovalci ulice, se pogovorili s policisti Policijske postaje Bežigrad ter poslali vlogo na Mestno občino Ljubljana, ki se je na pobudo hitro odzvala in projekt tudi odobrila.

V Sloveniji projekt »Varnost in mobilnost za vse« poteka pod okriljem družbe Revoz iz Novega mesta, podprla pa ga je tudi Javna agencija RS za varnost v prometu. Letos se je na državni ravni prijavilo več kot 50 ekip osnovnošolcev, ki so pripravili in nekateri tudi izvedli prek 30 projektov za izboljšanje varnosti v prometu v svojem kraju. Finalni izbor je potekal v maju, med finaliste se je uvrstilo 6 osnovnih šol, zmagala pa je OŠ Mirana jarca iz Ljubljane, ki je odpotovala tudi v Pariz.

Otroci so pripravili projekte spremenjenega prometnega režima v okolici šole, spremembe in postavitve avtobusnih postajališč v domačem kraju, dodatna opozorila voznikom na otroke na cesti, predlagali so tudi omejitve hitrosti in pa različne možnosti za dostop do šole s kolesi. Pri tem so bili otroci zelo izvirni, saj so po analizi stanja prometa, v projekt vključevali tudi pristojne, in sicer ravnatelje šol, starše, policiste, predstavnike krajevnih skupnosti, župane in celo nekatere poslance. Ponudbe osnovnošolcev so bile v lokalnih okoljih zelo pozitivno sprejete, mnogi od predlaganih projektov pa so se, tako kot tudi zmagovalni, tudi že uresničili. Nevenka Bašek Zildžović, vodja za odnose z javnostmi v Revozu je ob tem povedala: ''Najbolj me je navdušilo dejstvo, da so učenci zelo dobro prepoznali probleme v svojem okolju in predlagali rešitve, ki so hitro uresničljive. Pri tem so se zelo opirali na svoj prispevek in niso pretiravali v pričakovanjih do lokalnih oblasti, npr. da bi predlagali rešitve, ki zahtevajo zelo velike posege v okolje in posledično tudi drage naložbe.''

Zmagovalni pokal so slovenski osnovnošolci dvignili visoko v zrak že prvi dan srečanja, ki je bil namenjen predstavitvi projektov v muzeju Cité des sicences, sledila pa sta dva dneva nepozabne zabave v Disneylandu ter kratek ogled Pariza s postankom pod Eiffelovim stolpom.