Na obeh straneh Ljubelja je umrlo na tisoče taboriščnikov, ki so v nenormalnih razmerah gradili predor. "Nekdaj nas je delil, danes nas združuje," je ugotovil tržiški župan Borut Sajovic, ki pa je, žal že tradicionalno, opozoril tudi na mačehovski odnos države do državnega spomenika. "Danes je lep dan, okolica je urejena in pokošena. A ni vsak dan tako. Želimo si, da se odgovorni na ministrstvu in v muzeju novejše zgodovine dogovorijo in nam skupaj z ovojnico podelijo odgovornost, da za spomenik skrbimo. Z veseljem jo bomo sprejeli," je dejal Sajovic.

Večina tistih, ki dela v rudniku niso več zmogli in so bili obsojeni na smrt, je končala v krematorijih Mauthausna. Pomen spomina na te dogodke je v tem, da se ne bi nikoli več zgodili, in kot je poudaril tudi Danilo Türk, da se vprašamo, ali smo prepričani, da se v 21. stoletju res ne morejo. "To je možno le ob spoznanju in sprejemanju prave, zgodovinske resnice brez ideoloških, političnih ali celo strankarskih primesi. Vse vidike resnice je treba spoznati in vse vidike resnice je treba povedati. Vse o grozodejstvih druge svetovne vojne in o hudodelstvih, ne glede na to, kdo so bili njihovi storilci, vse o medvojnih in povojnih pobojih in tudi povojnih preseljevanjih," je poudaril dr. Danilo Türk.

Taka slovesnost je po njegovem tako lahko prispevek k ustvarjanju boljše domovine, boljše Evrope in sveta, kjer ne bo prišlo do prevlade rasizma in ksenofobije in kjer ne bodo prevladali drugi negativni predsodki. "Trkajmo na vest človeštva, da preživete ideologije ne bodo ponovno tlakovale poti novim žrtvam in trpljenju," je zbrane nagovoril predsednik države dr. Danilo Türk.

Vence so številne delegacije sicer položile tako na avstrijski kot na naši strani Ljubelja. Eden najmlajših taboriščnikov, ki se redno udeležuje spominskih slovesnosti tudi na tujem, je Mihael Kleč, ki je imel 15 let, ko so ga iz domače Baške grape odgnali sprva v Dachau, nato pa v Buchenwald: "Pridem, zato da vidim prijatelje in da se pomenimo, kako živimo. Hkrati pa mladim povem, kako je bilo, da se teh grozot ne bi nikoli pozabilo. Tudi če včasih ne poslušajo."