Uprava Nove kreditne banke Maribor (NKBM), ki jo vodi Aleš Hauc, je minuli četrtek povedala, da mora nemudoma začeti aktivnosti za dokapitalizacijo in dosego vsaj devetodstotnega temeljnega kapitala, ter začela zbirati ponudbe za izvedbo skrbnega pregleda poslovanja NKBM in njenih odvisnih družb.

Pred izvedbo dokapitalizacije druge največje državne banke mora namreč ta izvesti skrbni pregled poslovanja banke in skupine s strani mednarodno izbranega izvajalca. Skrbni pregled mora biti opravljen v skladu z mednarodnimi standardi najpozneje do konca julija.

Kot je bilo objavljeno na spletni strani Ljubljanske borze, NKBM zainteresirane izvajalce poziva, da posredujejo ponudbe za izvedbo skrbnega pregleda skupaj s predlogom pogodbe v sedmih dneh od objave poziva oziroma do vključno 21. junija.

Skrbni pregled lahko izvajajo samo izvajalci, ki imajo večletne izkušnje pri izvajanju skrbnih pregledov poslovanja finančnih skupin v Sloveniji ali tujini in so v zadnjih dveh letih opravili najmanj en skrbni pregled poslovanja skupine družb z vključenimi bankami s sedežem v različnih državah najmanj primerljive velikosti, kot je skupina NKBM.

Kot je po skupščini 8. junija povedal prvi mož banke Aleš Hauc, je o dokapitalizacijski vrednosti delnice ta trenutek še veliko prezgodaj govoriti, saj mora biti pred tem izvedenih še vrsto drugih postopkov, med njimi tudi skrbni pregled družbe.